Üzleti SZEmle

A KORONAVÍRUS TERJEDÉSÉT ELŐREJELZŐ MATEMATIKAI-STATISZTIKAI MODELLEK TANULSÁGAI

dusek.jpgA koronavírus-járvány matematikai modellekkel történő előrejelzésének ismeretelméleti kérdéseit tárgyalja a cikk. Az adatok megfigyelési nehézségei, a járvány terjedését befolyásoló valószínűségek hiányos ismerete és időbeli változása nem teszik lehetővé a járvány lefolyásának pontos matematikai előrejelzését. Hálózatkutatók állíthatják, hogy képesek előrejelezni a járvány alakulását, ezt a könnyen ellenőrizhető állítást a tapasztalat rendre cáfolta. Az egyes modellek a terjedésre befolyást gyakorló tényezők szerepét tudják bemutatni, és ezzel iránymutatást, segítséget adnak mind a döntéshozóknak a közösségi intézkedések meghozatalához, mind az egyéneknek a kockázatot csökkentő viselkedéshez.

Kulcsszavak: koronavírus-járvány, előrejelzés, matematikai modellek, valószínűségszámítás alkalmazása

Üzleti SZEmle - 2021. március

Tovább

A KÖRFORGÁSOS GAZDASÁGRA VALÓ ÁTTÉRÉS AKADÁLYAI A VÁLLALATOKNÁL

imre.pngA körforgásos gazdaság koncepciója az elmúlt évtizedben egyre népszerűbbé vált a politikai döntéshozók és az üzleti élet szereplőinek körében is. Ebben a modellben az erőforrások és a termékek újrahasznosításra kerülnek a vállalati működés során, csökkentve és végül kiküszöbölve a hulladék keletkezését. Annak ellenére, hogy a vállalkozások számára a jelenlegi lineáris termelési gyakorlatról a körkörös szemléletre való áttérés számos előnnyel járhat (pl. új profitlehetőségek, csökkenő nyersanyagköltségek), mikroszinten a megvalósítás terén eddig csak korlátozott előrelépés történt. A körforgásos gazdaságra való áttérés vállalati szintű akadályaival számos tanulmány (Kirchherr és társai 2018, Sarja és társai 2021) foglalkozik, hiszen az akadályok megismerése és elemzése révén lehetővé válik az átmenetet előmozdító célzott kormányzati beavatkozások megtervezése.

Kulcsszavak: körkörös gazdaság, fenntartható fejlődés, vállalati átmenet, akadályok

Üzleti SZEmle - 2021. március

Tovább

A COVID-19 HATÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI CÉLOKRA

koltai76.jpgAz Agenda 2030 egy fenntartható fejlődési és fejlesztési keretrendszer, amely a szegénység megszüntetéséhez, az egyenlőtlenségek leküzdéséhez, Földünk környezeti rendszerének megóvásához vázol fel elképzeléseket. Fő jellegzetessége, hogy átveszi a fenntartható fejlődési programok átfogóbb szemléletét, minden ország és régió számára célokat és feladatokat ír elő. Középpontjában a Fenntartható Fejlődési Célok (SDG) állnak, ezzel kapcsolatban összesen 17 célt, ezeken belül pedig összesen 169 részcélt és közel 230 indikátort tartalmaz. (KSH, 2020)

Kulcsszavak: fenntartható fejlődési célok (SGD), közvetlen hatás, közvetett hatás

Üzleti SZEmle - 2021. március

Tovább

A 3D NYOMTATÁS MINT REZILIENS IPARÁG A VÁLTOZÓ GAZDASÁGBAN?

berkes.jpgA gyártás és a szállítás akadályaiból fakadó logisztikai kihívások, valamint a globalizációval és a szabad kereskedelemmel szembeni negatív folyamatok korlátozzák az ellátási láncokat, melyek ezen a területen kritikus tömegű termékhiányt eredményeztek. Szükség van olyan gyárakra, melyek igény szerint állítanak elő termékeket, eszközöket számos alapvető szolgáltatáshoz, különösen az egészségügy számára. Ebben az összefüggésben rugalmas fejlett gyártási eljárást jelenthet a 3D nyomtatás, valamint az ezzel foglalkozó vállalatok a kórházaknál és a közlekedési csomópontoknál koncentrálódhatnának, hogy minél gyorsabban ki tudják szolgálni az orvosszakma igényeit. A 3D nyomtatás a járványra adott gazdasági válaszok tengerében átcsoportosította képességeit, bizonyítva ezzel versenyelőnyét ebben a veszélyhelyzetben.

Kulcsszavak: 3D nyomtatás, gyártás, IT technológia, egészségügy, változó gazdaság

Üzleti SZEmle - 2021. március 

Tovább

HOGYAN LEHET ÁTALAKÍTANI AZ ÜZLETI MODELLT A COVID UTÁNI JÖVŐ SZÁMÁRA

konczosné.jpgEgy, a World Economic Forumon megjelent tanulmány szerint az üzleti modellek átalakítása kulcsfontosságú az üzleti élet, az ügyfelek és a társadalom számára, az új értékek előtti út megnyitásához a Covid utáni világban. Ennek ellenére a vállalatoknak csak egy kis része hajt végre üzletimodell-átalakítást. A többség csupán marginális előnyökre tesz szert az automatizálás vagy a folyamatok /működési modellváltások révén.

Kulcsszavak: átalakuló üzleti modellek, győztes és vesztes szektorok

Üzleti SZEmle - 2021. március

Tovább

A LEGGYAKORIBB ÜZLETIMODELL-VÁLTÁSOK

konczosné2.jpgEgy új kutatás betekintést nyújt abba, hogy a brit vállalatok hogyan változtatták meg üzleti modelljüket, hogy megfeleljenek a koronavírus-járvány során a fogyasztók gyorsan változó magatartásának. 10 brit cégből több mint 7 (71%) állítja, hogy megváltoztatta üzleti modelljét a koronavírus-válságra reagálva. A sürgető alkalmazkodási igény egyaránt megjelent minden méretű vállalat és minden iparág körében.

Kulcsszavak: üzletimodell-váltások, alkalmazkodási igény,

Üzleti SZEmle - 2021. március

Tovább

VÁLSÁGKEZELÉSI INTÉZKEDÉSEK VÁLLALATTULAJDONOSOKTÓL (6. RÉSZ: HUMÁNERŐFORRÁS-DIMENZIÓ)

kovacsG.jpgAz elmúlt hónapokban többkörös interjúk révén 8 középvállalati cégvezető-tulajdonossal térképeztük fel a koronavírus okozta gazdasági krízis kapcsán tett válságkezelési intézkedéseiket, és azonosítottunk számos jó gyakorlatot, figyelembe véve az ír gazdasági minisztérium − még az influenzajárvány kapcsán kialakított (majd a Covid-19-re aktualizált) − módszertanát, megközelítésmódját. Mindezek alapján, valamint saját vállalatértékelési, vállalatépítési tapasztalatainkat felhasználva jelen összefoglalóban a humánerőforrás-gazdálkodás dimenzió mentén próbáljuk azonosítani a cégeket ért hatásokat és a kapcsolódó intézkedéseket. Az intézkedések egyik legerősebb közös nevezője, hogy a cégek elsősorban a fizikai kontaktusok számának csökkentése által próbálják mérsékelni a járványügyi kockázatokat és ezzel párhuzamosan megtartani a dolgozók elkötelezettségét.

Kulcsszavak: gazdasági hatások, válságkezelés, vállalattulajdonosok, humán erőforrás, vállalatépítés

Üzleti SZEmle - 2021. március

Tovább

A FENNTARTHATÓSÁG ÚJ MEGKÖZELÍTÉSBEN

koppány91.jpg„A fenntarthatóság új megközelítésben” címmel jelent meg a Széchenyi István Egyetem, a Budapesti Gazdasági Egyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdasági Egyetem és a Corvinus Egyetem kutatóinak az emberiség szén-dioxid-kibocsátás csökkentése érdekében tett eddigi lépéseit értékelő, s az elkövetett hibákra, a globális szinten megmutatkozó sikertelenség okaira rámutató tematikus cikkgyűjteménye a Magyar Tudomány 2021. márciusi számában (https://mersz.hu/dokumentum/matud202103__1/).

Kulcsszavak: fenntarthatóság, szén-dioxid-kibocsátás, ökohatékonyság, komplex rendszerek, körkörös gazdaság

Üzleti SZEmle - 2021. március

Tovább

Üzleti modellek változása: a COVID-19 hatása

KovácsN28.jpgPriya Seetharaman [1] szerint kristálygömbjóslás sem segíthetne ma a Covid-19 (C-19) krízis üzleti szervezetekre gyakorolt ​​teljes hatásának feltárásában. Minden ilyen munka ugyanis igényli a múltbeli tapasztalatokat, aminek sajnos hiányában vagyunk. Ebben a formában és környezetben még nem került krízisbe a világgazdaság.

Kulcsszavak: elemzési keretek, információs intenzitás, termékek és szolgáltatások, iparági üzleti modellek, agilitás, digitalizáció

Üzleti SZEmle - 2021. március

Tovább

BETEKINTÉS AZ IOT ALAPÚ ÜZLETI MODELLEK VILÁGÁBA

lőre85.jpgAz IoT (Internet of Things) kifejezés olyan elektronikus eszközöket takar, melyek egymással az interneten képesek kommunikálni. Ezekben az eszközökben az információnak kiemelt értéke van, így az IoT üzleti modelljei rendkívül színesek lehetnek. Az IoT üzleti modellek további specialitása, hogy eltérő iparágak metszetében működnek: az ipar, a hardver-, illetve a szoftvergyártók és a mesterségesintelligencia-fejlesztők is szerepet vállalnak.

Üzleti SZEmle - 2021. március

Tovább

GLOBÁLIS KOCKÁZATOK JELENTÉS, 2021

völgyi90.jpgA Világgazdasági Fórum 2021-ben jelentette meg a tizenhatodik globális kockázatokról szóló jelentését. A jelentés első része ismerteti a globális kockázatok felmérésének legújabb eredményeit. A felmérés alapján a következő évtized legvalószínűbb globális kockázatai közé tartozik az extrém időjárás, a klímavédelem kudarca, az ember okozta környezetkárosodás, a digitális kapacitások koncentrációja, a digitális egyenlőtlenség és a kiberbiztonság kudarca.  A legnagyobb hatású kockázatoknak pedig a fertőző betegségek, a klímavédelem kudarca és az egyéb környezeti kockázatok, a tömegpusztító fegyverek, a megélhetési válságok, az adósságválságok és az IT-infrastruktúra összeomlása tekinthetők.

Kulcsszavak: globális kockázatok, COVID19, kockázatkezelés

Üzleti SZEmle - 2021. március

Tovább

FENNTARTHATÓ VÁROSOK

szigeti.svgA YES! magazin márciusi számában mutatják be a  CityLoops kísérlet eredményeit, amelyet az EU Horizon 2020 programja finanszíroz több mint 12 millió dollár összeggel. A projekt célja a körforgásos gazdaság előfeltételein alapuló fenntartható várostervezési megoldások létrehozása. A hét város részvételével létrejött CityLoops program várhatóan 2023-ig fog működni.

Kulcsszavak: fenntarthatóság, körforgásos gazdaság, várostervezés

Üzleti SZEmle - 2021. március

Tovább

A HASZNÁLATALAPÚ FIZETÉS JELENTI A JÖVŐT A FELDOLGOZÓIPARBAN?

ramhap.jpgAz ipari IoT (Internet-of-Things, vagy „dolgok internete”) eszközök elterjedése nagy lökést adott a pay-per-use, vagyis a használat alapú fizetés üzleti modell elterjedésének. Az utóbbi időben a gyártók széles köre kezdte kínálni ezt a modellt annak érdekében, hogy magukhoz láncolják ügyfeleiket, maximalizálják a profitot, állandó cash-flow-t generáljanak és megkönnyítsék az ügyfélszerzést.

Kulcsszavak: Pay-per-use fizetési modell, IoT eszközök, ipari gépek/berendezések

Üzleti SZEmle - 2021. március

Tovább

Dusek Tamás: A körforgásos gazdaság fogalmának dimenziói

dusek-tamas-a-korforgasos-gazdasag-fogalmanak-dimenzioi.jpgA körforgásos gazdaság fogalma rendkívüli gyorsasággal robbant be a köztudatba. A kifejezés és a hozzá tartozó tartalom nem magyar találmány, hanem a circular economy fordításaként jelent meg. Magyar elterjedése visszavezethető a nemzetközi elterjedésére, amelyben nagy szerepet játszottak a nagy nemzetközi szervezetek és alapítványok (Világgazdasági Fórum/World Economic Forum, Ellen MacArthur Alapítvány) kampányai és a nemzetközi tanácsadó cégek (Deloitte, McKinsey & Company, Accenture, KPMG, Mercer stb.), amelyek jelentéseikben, már azok címében is szerepeltetve, előszeretettel kapnak fel és tesznek divatossá kifejezéseket. Az Accenture 2015-ben „Circular Advantage: Innovative Business Models and Technologies to Create Value in a World Without Limits to Growth” címmel, a McKinsey & Company 2016-ban „Developing Products for a Circular Economy” címmel publikált egy jelentést.

Üzleti SZEmle - 2021. februárTovább

ÚTON A KÖRKÖRÖS GAZDASÁG FELÉ

uton-a-korkoros-gazdasag-fele.jpg2020 márciusában tette közzé az Európai Bizottság (COM(2020) 98 final) a  tisztább és versenyképesebb Európát szolgáló, körforgásos gazdaságra vonatkozó új cselekvési tervét. A több mint 30 oldalas tervet sokan idézik hazánkban is, kiemelve a tervezet bevezetésében hangsúlyozott kezdő mondatot: Csak egy Föld van, de 2050-re a világ úgy fog fogyasztani, mintha három lenne (https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-consumption-production/). 

Kulcsszavak: Európai Bizottság, körforgásos gazdaság, cselekvési terv

Üzleti SZEmle - 2021. február

Tovább

HA A KÖR BEZÁRUL – A KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG JELENTŐSÉGE ÉS LEHETŐSÉGEI

ha-a-kor-bezarul-a-korforgasos-gazdasag-jelentosege-es-lehetosegei.jpgA becslések szerint a termékgyártás során felhasznált anyagok csupán 1 %-a marad használatban hat hónappal az értékesítés után. Ezzel az erős mondattal kezd a PricewaterhouseCoopers Magyarország körforgásos gazdasággal foglalkozó szakmai anyaga. Egy 2017-es felmérés kimutatta, hogy mindössze 90 multinacionális vállalat tehető felelőssé a globális átlaghőmérséklet-emelkedés 50 %-áért. Ez is mutatja, hogy a globális klímaváltozás és környezeti válság elkerüléséért leginkább a nagyvállalatok tudnak, és nekik is kell tenniük. A 48 oldalas anyag ezért 6+1 iparág körforgásos gazdasági kezdeményezéseit mutatja be, valamint 70 vállalati példát. Ilyen például a textilipar, amely a világ második legszennyezőbb iparágából szeretne a körforgásos gazdaság egyik úttörőjévé válni. De láthatunk példát arra is, hogy mit próbál tenni az élelmiszeripar az ellen, hogy az élelmiszerek fele ne a kukában kössön ki. Természetesen az autóipar sem maradhat ki, amely a Föld ólomkészletének 60 %-át használja fel.

Kulcsszavak: körforgásos gazdaság, ipar 4.0, esettanulmányok

Üzleti SZEmle - 2021. február

Tovább

22 jógyakorlat a spa- és a wellnessipar számára Covid idején

22-jogyakorlat-a-spa-es-a-wellnessipar-szamara-covid-idejen.jpgJelen körülmények között a spa- és a wellnessiparág szereplői számára a legfontosabb, hogy felkészüljenek az újranyitásra. Az EHL Inshights 22 pontban összegezte, milyen teendői vannak a szállodáknak, fürdőlétesítményeknek jelen helyzetben, vagyis az újranyitásra való felkészülés szakaszában, az újranyitáskor a személyzet biztonságának garantálása érdekében. A maszk és a kesztyű nagy valószínűséggel továbbra is a mindennapjaink része lesz. A spa- és wellnessiparág számára fontos az átláthatóság, a világos kommunikáció, hogy megerősödve jöjjenek ki a krízishelyzetből.

Kulcsszavak: spa, wellness, jógyakorlat

Üzleti SZEmle - 2021. február

Tovább

A bevásárlóközpontok jövője

a-bevasarlokozpontok-jovoje.jpgMiközben a kiskereskedők és a bevásárlóközpontok tulajdonosai a Covid-19-járvány következményeivel küzdenek, sokan közülük igyekeznek megtalálni a módjait annak, hogy a bevásárlóközpontok működőképesek maradjanak az új, megváltozott körülmények között. A Deloitte mélyinterjúk, fókuszcsoportos vizsgálatok és fogyasztói felmérések révén öt fő szempontot határozott meg, amelyeket a bevásárlóközpontok bérlőinek és a kereskedőknek szem előtt kell tartaniuk a jövőben, ha vissza akarják csalogatni a látogatókat. Először is egyensúlyban kell tartani a látogatók társadalmi kapcsolatok iránti vágyát a biztonságos, könnyű vásárlási élmény iránti igényükkel innovatív megoldásokon keresztül. Másodjára újra kell gondolni az üzletek szerepét, vagyis a számát és az alapterületét. Harmadjára az új mágnes az éttermek lesznek. Negyedjére minden kereskedőnek érdemes kiaknázni a digitális eszközökben rejlő lehetőségeket, offline környezetben is. Végezetül új funkciókkal kell felruházni a bevásárlóközpontokat.

Kulcsszavak: bevásárlóközpont, jövő, digitalizáció 

Üzleti SZEmle - 2021. február

Tovább

A KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG MEGJELENÉSI FORMÁI AZ ÉLELMISZERIPARBAN

a-korforgasos-gazdasag-megjelenesi-formai-az-elelmiszeriparban.jpgA körforgásos gazdaság irányába történő elmozdulás az elmúlt években vált az EU környezetvédelmi és gazdaságpolitikájának egyik legfontosabb célkitűzésévé. A lineáris gazdasági modellel szemben a körforgásos gazdasági modellben minden nem megújuló anyag zárt körben kering. [1]

Kulcsszavak: körforgásos gazdaság, élelmiszeripar, melléktermékek hasznosítása, fogyasztói edukáció, fenntartható design

Üzleti SZEmle - 2021. februárTovább

Körforgásos gazdaság, Covid-19-válság, újjáépítés és helyreállítás

korforgasos-gazdasag-covid-19-valsag-ujjaepites-es-helyreallitas.jpgA Google keresőmotorja a „körforgásos gazdaság” kifejezésre 56.900 találatot hoz, 0,41 másodperc alatt, Google Scholar 172 találatot, 0,17 másodperc alatt, magyarul. Angolul természetesen nagyobb a találati lista. 168.000.000 találat 0,46 másodperc alatt, illetve 1.980.000 találat, 0,04 másodperc alatt. A Google Scholar keresőmotorja csak 2021-re 4190 találatot jegyez 0,03 másodperc alatt. A tudós verzióban maradva, a körforgásos gazdaság és Covid-19 kifejezéskapcsolatra 1 300 találat adódik, 0,06 másodperc alatt 2021-re, a körforgásos gazdaság és Covid-19, újjáépítés kifejezéskapcsolatra pedig 258 találat, 0,03 másodperc alatt. Azaz a legjobban szűkített keresés esetében is, a 2021-es év eddig eltelt 41 napján 258 tudományos tartalom keletkezett, ami 6,29 tudományos tartalom (értsd cikk, tanulmány, könyv) / nap átlagos értéket jelent. [2], [3]

Kulcsszavak: Körforgásos gazdaság, fejlődés, helyreállítás 

Üzleti SZEmle - 2021. február

Tovább

VÁLSÁGKEZELÉSI INTÉZKEDÉSEK VÁLLALATTULAJDONOSOKTÓL (5. RÉSZ: GYÁRTÁS, MUNKASZERVEZÉS DIMENZIÓ)

valsagkezelesi-intezkedesek-vallalattulajdonosoktol-5-resz-gyartas-munkaszervezes-dimenzio-.jpgAz elmúlt hónapokban többkörös interjúk révén 8 középvállalati cégvezető-tulajdonossal térképeztük fel a koronavírus okozta gazdasági krízis kapcsán tett válságkezelési intézkedéseiket és azonosítottunk számos jó gyakorlatot, figyelembe véve az ír gazdasági minisztérium − még az influenzajárvány kapcsán kialakított (majd a Covid-19-re aktualizált) − módszertanát, megközelítésmódját. Mindezek alapján, valamint saját vállalatértékelési, vállalatépítési tapasztalatainkat felhasználva jelen összefoglalóban a gyártás, munkaszervezés dimenzió mentén próbáljuk azonosítani a cégeket ért hatásokat és a kapcsolódó intézkedéseket. Az intézkedések egyik legerősebb közös nevezője, hogy a cégek elsősorban a fizikai kontaktusok számának csökkentése által próbálják mérsékelni a járványügyi kockázatokat.

Kulcsszavak: gazdasági hatások, válságkezelés, vállalattulajdonosok, (be)szállítók, vállalatépítés

Üzleti SZEmle - 2021. februárTovább

ZÁRJUK A KÖRT: A KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG

zarjuk-a-kort-a-korforgasos-gazdasag.jpgKörforgásos gazdaság: mit jelent és mit tehet érted? Kilenc körforgásos gazdaság eszköz, hetven vállalati esettanulmány és ipar 4.0 kitekintés – ezt tartalmazza a PwC által készített összegző anyag.

Kulcsszavak: körforgásos gazdaság, a jövő városai, ipar 4.0, erőforrás menedzsment

Üzleti SZEmle - 2021. február

Tovább

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRFORGÁSOS GAZDASÁGPOLITIKÁINAK ELEMZÉSE: SZAVAK ÉS CSELEKEDETEK

az-europai-unio-korforgasos-gazdasagpolitikainak-elemzese-szavak-es-cselekedetek.jpgAz Európai Unió körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési tervének 2015-ös közzététele óta ez a fenntarthatósági paradigma vált a környezeti és gazdaságpolitika hajtóerejévé. Az Európai Unió (EU) sajátos megközelítést alkalmazott a körforgás kérdésében, nagy elvárásokkal támasztva alá annak a versenyképesség növelésében, a gazdasági növekedés elősegítésében és a munkahelyteremtésben, valamint a környezeti hatásokat és az erőforrásoktól való függőség csökkentésében játszott szerepét.

Kulcsszavak: Körforgásos gazdaság, irányelvelemzés, diskurzuselemzés, környezet irányítás, fenntarthatóság, körkörös társadalom

Üzleti SZEmle - 2021. február

Tovább

ÜZLETI LEHETŐSÉGEK A KÖRFORGÁSOS GAZDASÁGRA TÖRTÉNŐ ÁTÁLLÁSBAN

uzleti-lehetosegek-a-korforgasos-gazdasagra-torteno-atallasban.jpgA 20. század népesedési, iparosodási és urbanizációs folyamatai nyilvánvaló tették, hogy a hagyományos lineáris gazdaság nem fenntartható. A körforgásos gazdaságra való átállás problémája, annak kihívásai egyben üzleti lehetőségeket is kínálnak. Becslések szerint az átállás 2030-ig globálisan 4,5 milliárd, Európában 1,8 milliárd USD értékű gazdasági növekedési lehetőséget jelent.

Üzleti SZEmle - 2021. február

Tovább

A KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG MINT A COVID-19 UTÁNI KILÁBALÁS STRATÉGIÁJA

a-korforgasos-gazdasag-mint-a-covid-19-utani-kilabalas-strategiaja.jpgSzámos szakember és üzletember véli úgy, hogy a Covid-19-járvány nemcsak gazdasági károkat okozott, hanem egyedülálló lehetőséget is teremtett arra, hogy a recesszió utáni „újjáépítés” során megfelelően kiválasztott zöld irányelvek mentén egy ellenállóbb és alacsonyabb karbonkibocsátású gazdaság irányába induljon el az emberiség.

Az Ellen MacArthur Alapítvány – mely a körforgásos gazdaság kutatását és előmozdítását karolta fel, mintegy 70 oldalas tanulmányában foglalja össze a Covid-19-járvány utáni körforgásos gazdaságot megalapozó stratégiáját.

Kulcsszavak: Covid-19, körforgásos gazdaság, rugalmasság, fellendülés, zöld gazdaság 

Üzleti SZEmle - 2021. február

Tovább

KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG STRATÉGIA SVÉDORSZÁGBAN

korforgasos-gazdasag-strategia-svedorszagban.jpgSvédországban 2020-ban a kormány stratégiát készített a körforgásos gazdaságra való áttérés bevezetésének elősegítése érdekében. A 2020-as járványhelyzet még inkább rávilágított arra, hogy változás szükséges, a Covid előtt élt életünk már nem fog visszatérni és bár az országban eddig is nagy hangsúly volt a fenntarthatóságon, most még intenzívebb gondolkodás indul meg a témáról, ehhez nyújt támpontot a stratégia, mely egyaránt szól a gazdasági és társadalmi szereplőknek. Az ország célja, hogy 2030-ra nemzetközi szinten példaképéként szolgálhasson a körforgásos gazdaság területén, és aktív vezetője legyen az ügynek.

Kulcsszavak: stratégia, Agenda 2030, újrahasznosítás, információ

Üzleti SZEmle - 2021. február

Tovább

A COVID MINT LEHETŐSÉG A SZEMLÉLETVÁLTÁSRA AZ ERŐFORRÁS-HASZNÁLATBAN ÉS HULLADÉKKEZELÉSBEN

a-covid-mint-lehetoseg-a-szemleletvaltasra-az-eroforras-hasznalatban-es-hulladekkezelesben.jpgA cikk röviden és lényegre törően veszi végig, hogyan teremt a Covid-helyzet lehetőséget a fenntarthatóbb, tudatosan tervezett, ún. körkörös gazdaságra történő áttérésre. Az egyik legfontosabb szektor a vállalkozóké, akik sokat tehetnek azért, hogy üzleti alapon is változzanak a megszokott, ám sok hulladékot termelő nyersanyagfelhasználási szokások, és kialakuljanak a hulladékhasznosítás csatornái.

Kulcsszavak: fenntarthatóság, vállalkozások, szemléletváltás, lineáris és körkörös gazdaság, erőforrás- és hulladék menedzsment

Üzleti SZEmle - 2021. február

 

Tovább

KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG JÖVŐJE, KUTATÓI SZEMMEL

korforgasos-gazdasag-jovoje-kutatoi-szemmel.jpgTóth Gergely cikkében 15 fenntartható üzleti modell között helyezi el és értékeli a körforgásos gazdaság koncepcióját. 

Kulcsszavak: fenntarthatóság, üzleti modell, körforgásos gazdaság, publikáció

Üzleti SZEmle - 2021. február

Tovább

Az EU körforgásos gazdaságra vonatkozó új cselekvési terve (2020)

az-eu-korforgasos-gazdasagra-vonatkozo-uj-cselekvesi-terve-2020.jpg
Az Európai Bizottság 2020 márciusában új cselekvési tervet fogadott el a körforgásos
 gazdaságra vonatkozóan (EU Circular Economy Action Plan), amely az európai fenntartható növekedési stratégia, az ún. zöld megállapodás (European Green Deal) egyik meghatározó pillére. A cselekvési terv számos területet céloz meg különböző jogalkotási és nem jogalkotásai intézkedésekkel.

Kulcsszavak: EU, körforgásos gazdaság, zöld megállapodás, fenntartható termékek

Üzleti SZEmle - 2021. február

Tovább

A JÁRVÁNY HATÁSAI A DIGITÁLIS GAZDASÁGBAN

Az Informatikai Vállalkozások Szövetsége „A járvány hatásai a digitális gazdaságban” című kutatási gyorsjelentése 149 tagvállalat válaszai alapján készült. A jelentés rámutat, hogy a járvány miatti válság az informatikai szektort sem kímélte, ellentétben azzal az általános vélekedéssel, hogy ebben az iparágban mindenki jól járt, köszönhetően az otthoni munkavégzés és az interneten keresztüli üzletek felértékelődésének. A válaszadók 70 %-a számolt be a válság hatására az ügyfeleik által elhalasztott megrendelésekről, ahogy ők maguk is halasztották fejlesztéseiket vagy beszerzéseiket.

Kulcsszavak: digitális gazdaság, válság, járvány, elemzés

Üzleti SZEmle - 2021. január

Tovább

COVID-19: A SMART WORKING HATÁSA A MENEDZSMENTRE ÉS A MUNKAVÁLLALÓK MENTÁLIS EGÉSZSÉGÉRE

A Covid-19 járvány negatív és/vagy pozitív társadalmi és gazdasági következményeiről, ezen belül a távmunka fokozott megjelenéséről számos hazai és külföldi tanulmány, elemzés jelent meg 2020-ban. A home office bevezetése nem újkeletű, de a jelenlegi  járványhelyzetben olyan szervezeteknél is alkalmazzák, ahol „békeidőben” nem volt a munkahelyi kultúra része.

Kulcsszavak: Covid 19,home office, pozitív következmények, vezetői magatartás

Üzleti SZEmle - 2021. január

 

Tovább

A VÁLTOZÁS NYERTESEI

„Semmi sem állandó, csak a változás maga.” (Hérakleitosz) Minden új helyzet magában hordozza a megújulás lehetőségét és a bizonytalanság félelmét. Utólag már viszonylag könnyebb rálátni, hogy melyik volt inkább fókuszban egy adott helyzetben, ám amíg benne vagyunk, inkább éljük a bizonytalanságot annak minden negatív hozadékával. Ha az új helyzet kicsit is olyan körülményeket teremt, amiben a félelmek mellett a pozitív hatásokat is meg tudjuk látni, akkor kiderülhet, hogy a változásnak mindig lesznek előnyei is, mindig lesznek előremutató következményei. Jelenleg benne vagyunk a nagy változásban, ahol még talán a negatív hatások uralnak minket, azonban már most látni lehet, hogy bár a változásnak vannak és lesznek elszenvedői, lesznek nyertesei is; és ezt érthetjük a személyes életünk, a társadalmi életünk és a gazdasági élet minden szegmensében egyaránt. Ha szenvedünk, kevésbé látjuk az újat, de közben mégis itt vannak.

Kulcsszavak: változás, bizonytalanság, nyertesek, hatások

Üzleti SZEmle - 2021. január

 

Tovább

Covid-19: Digitális szolgáltatások kereskedelme Magyarországon, 2017–2024

A 2020-as évben a pandémia és a válaszreakciók sorozata erőteljes befolyást gyakorol a társadalom, a gazdaság mindennapjaira, s a számos hatás között várhatóan a fogyasztási kereslet összetétele, értéke és a mögötte meghúzódó fogyasztói döntések is jelentősen megváltoznak, megváltozhatnak. A folyamatról, összefüggésekről törvényszerűségekről egyelőre keveset tudunk.

Kulcsszavak: digitális szolgáltatások, fintech, e-kereskedelem, e-reklámok, digitális média, e-szolgáltatások, okos otthonok

Üzleti SZEmle - 2021. január


Tovább

COVID-19 JÁRVÁNY POZITÍV ÉS NEGATÍV HATÁSA A FORRÁS- ÉS HULLADÉKÁRAMLÁSRA ÉS A KÉSZLETEKRE

A világjárvány következtében a világ bruttó hazai terméke (GDP) várhatóan 3,2–4,9 %-kal csökken (UNDESA, 2020), ami a járvány világgazdaságra gyakorolt súlyos következményeit jelzi, benne az ellátási és termelési láncok megszakadását. Továbbra is bizonytalan, hogy az erőforrás- és hulladékgazdálkodásra gyakorolt általános hatás, valamint az anyag- és energiaáramlás dinamikája pozitív lesz-e. Ebben az összefüggésben a következő két téma vizsgálata elengedhetetlennek tűnik.

Kulcsszavak: COVID-19, ellátási láncok, erőforrás, hulladék- és készletmenedzsment, elemzés

Üzleti SZEmle - 2021 január


Tovább

A COVID-19 POZITÍV ÉS NEGATÍV HATÁSAI. A DÉL-ÁZSIAI ORSZÁGOK ELLÁTÁSI LÁNCA KIHÍVÁSAINAK ELEMZÉSE

A járvány számos negatív hatása mellett bizonyos pozitív tényezők is megfigyelhetők, amelyek hozzájárulhatnak a társadalmi rendszer egészének újrailleszkedéséhez és újraszervezéséhez. A cikk egyrészt elemzi a Covid-19 pozitív és negatív hatásait, társadalmi szempontból. Másrészt a dél-ázsiai ellátási lánc lehetséges kihívásaira összpontosít.

Kulcsszavak: COVID-19, társadalmi – gazdasági – politikai hatások, ellátási lánc, Dél-Ázsia

Üzleti SZEmle - 2021. január

 


Tovább

VÁLSÁGKEZELÉSI INTÉZKEDÉSEK VÁLLALATTULAJDONOSOKTÓL (4. RÉSZ: SZÁLLÍTÓI DIMENZIÓ)

Az elmúlt hónapokban többkörös interjúk révén 8 középvállalati cégvezető-tulajdonossal térképeztük fel a koronavírus okozta gazdasági krízis kapcsán tett válságkezelési intézkedéseiket, és azonosítottunk számos jó gyakorlatot, figyelembe véve az ír gazdasági minisztérium − még az influenzajárvány kapcsán kialakított (majd a Covid-19-re aktualizált) − módszertanát, megközelítésmódját. Mindezek alapján, valamint saját vállalatértékelési, vállalatépítési tapasztalatainkat felhasználva jelen összefoglalóban a szállítói dimenzió mentén próbáljuk azonosítani a cégeket ért hatásokat és a kapcsolódó intézkedéseket. Az intézkedések egyik legerősebb közös nevezője a szállítókkal történő rendszeres kommunikáció kiépítése a felmerült nehéz helyzet közös megoldására. Ez mindkét fél számára javítja a tervezhetőséget, és jellemzően hozzájárul egy terhelt időszakban is a közösen előnyös kapcsolat fenntartásához.

Kulcsszavak: gazdasági hatások, válságkezelés, vállalattulajdonosok, (be)szállítók, vállalatépítés

Üzleti SZEmle - 2021. január


Tovább

A KORONAVÍRUS-VÁLSÁG MINT DIGITALIZÁCIÓS KATALIZÁTOR ÉS A GAZDASÁGI ÖNKORREKCIÓ LEHETŐSÉGE

Előző év decemberében került fel a YouTube-ra egy rövid videó Mérő Lászlóról, aki a koronavírus-járvány pozitív hatásai közül annak digitális átállást rendkívüli mértékben felgyorsító hatását, az online oktatásban, valamint az üzleti és magánjellegű kapcsolattartásban is alkalmazott videochateszközök gyors és széles körű elterjedését, használatuk megtanulását emeli ki (Mérő László: Nem vesszük figyelembe, hogy mennyi mindent tanultunk meg a vírus miatt https://www.youtube.com/watch?v=tE6tJHD8WZw). Persze mindenkinek hiányzik a fizikai érintkezés, de sok esetben bizony jogosan tesszük fel magunknak a kérdést: miért nem így csináltuk eddig? Hiszen időt, energiát, utazási költséget takarítunk meg, csökkentjük a környezetterhelést, növeljük a kommunikációs és szervezési folyamatok hatékonyságát.

Kulcsszavak: digitalizáció, a tőke természete, globalizáció, diverzitás, hosszú távú fennmaradás, önkorrekció

Üzleti SZEmle - 2021. január

Tovább

OKOSABB ELLÁTÁSI LÁNCOK SZÜKSÉGESEK EGY KISZÁMÍTHATATLAN VILÁGBAN

Az IBM legújabb tanulmánya új megközelítést ajánl ellátási láncaik kezelésére a cégeknek, akik az utóbbi időszakban megtapasztalták a kiszámíthatatlan igények és az ellátási fennakadások saját működésükre gyakorolt megsokszorozódó hatásait. Az új szemlélet és módszerek az aktuális helyzettől függetlenül is új fejlődési pályát kínálhatnak, viszont ezek szükségessége, előnyei most fokozottan érzékelhetők, és új megoldásként sokat ígérhetnek azoknak, akik ebbe az átalakításba most belevágnak.

Kulcsszavak: ellátási láncok, kiszámíthatatlanság, folyamatos-intelligens tervezés (CIP), adatalapú működés

Üzleti SZEmle - 2021. január

Tovább

A VÁLSÁG POZITÍV HATÁSA A DIGITALIZÁCIÓRA

A Twilio vállalat által készített tanulmány egy 2020 júniusában zajló nemzetközi felmérés eredményeit tartalmazza a digitális kommunikációval és transzformációval kapcsolatban.

Kulcsszavak: digitális kommunikáció, digitális transzformáció, stratégia, ágazat

Üzleti SZEmle - 2021. január

Tovább

A TÁVMUNKA ÚJRAGONOLÁSA A COVID-19 UTÁN

Az emberi erőforrás-menedzsment folyamatosan kutatja annak a módjait, hogy miként lehet az atipikus foglalkoztatási formákat felhasználni a hatékonyság érdekében. A távmunka az utóbbi egy-két évtized egyik hívószava volt. A 2020-as pandémia és az azt kísérő karanténintézkedések kikényszerítették a távmunka – vagy divatos kifejezéssel élve a home office – használatát. Ez azonban nemcsak kényszer volt, hanem lehetőség is, melyet motivációs, hatékonyságfokozási és nem utolsósorban költség szempontokból is komolyan kell venni.

Kulcsszavak: távmunka, home office, HR

Üzleti SZEmle - 2021. január


Tovább

AZ OECD GAZDASÁGI ELŐREJELZÉSEI, 2020. DECEMBER

Az OECD gazdasági előrejelzései (2020. december) a pandémia kitörése óta először kedvezőek. A védőoltások fejlesztésében és a kezelési módok területén tapasztalt előrelépések csökkentik a bizonytalanságot. A jelentős kormányzati és jegybanki beavatkozásoknak köszönhetően számos szektorban megindult a fellendülés, bár a fizikai távolságtartás miatt a szolgáltatások egy része továbbra is szenved.

Kulcsszavak: pandémia, gazdasági előrejelzés, Kína, OECD országok

Üzleti SZEmle - 2021. január


Tovább

A COVID-KARÁCSONY TURIZMUS NÉLKÜL 4,1 MILLIÁRDBA KERÜL

A karácsony nem csupán egy ünnep a sok közül, sokkal nagyobb készülődés és utazási láz előzi meg Olaszországban ugyanúgy, mint Magyarországon. A 2020-as év Olaszországban is válságos időszak a belföldi és külföldi turizmus számára. Ha figyelembe vesszük, hogy Európán belül Olaszország első turisztikai célpontjai között szerepel, a turizmus a vállalkozások összetett gazdasági rendszerének középpontjában áll, és hogy ezek a vállalkozások jelentős mértékben hozzájárulnak a jóléthez és a foglalkoztatáshoz, akkor egyértelmű, hogy a jelenlegi járványhelyzet egyik nagy vesztese a turizmus.

Kulcsszavak: Covid 19, karácsony, turizmus, helyzetelemzés 

Üzleti SZEmle - 2020. december

Tovább

BLOKKLÁNC ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉS

Michael Pisa és Matt Juden részletes tanulmányukban azt vizsgálják, hogy az új kriptogazdasági megoldások (mint a blokklánc, a titkosítás és az elosztott főkönyvi rendszerek) milyen hatással vannak a gazdaságfejlesztésre. Igyekeztek reális képet festeni, azaz az új technológiák árnyoldalait is megmutatni.

Kulcsszavak: kriptogazdaság, blokklánc, gazdaságfejlesztés, elemzés

Üzleti SZEmle - 2020. december

Tovább

AMIT AZ ALKALMAZOTTAK IGAZÁN AKARNAK KARÁCSONYKOR

Ha elgondolkodik azon, hogy munkatársai mit akarnak igazán karácsonykor, és kidolgoz egy tervet, ebben jelentős szerepe van annak, hogy vállalkozása hogyan éli át ezt az időszakot, és hogy az alkalmazottak hogyan érzik magukat. Tanulmányok azt mutatják, hogy az Egyesült Királyságban élő felnőttek 19,2 %-a szenvedett valamilyen depressziótól a válság során. És mivel a mentális egészségügyi betegségek nagyban hozzájárulnak a hiányzásokhoz, a vállalkozásoknak reagálniuk kell ezekre a tényekre. Az empátia, a támogatás és az emberek iránti figyelmesség megmutatása most minden eddigi karácsonynál nagyobb jelentőségű lesz.

Kulcsszavak: válság, karácsony, HR

Üzleti SZEmle - 2020. december


Tovább

VÁLSÁGKEZELÉSI INTÉZKEDÉSEK VÁLLALATTULAJDONOSOKTÓL (3. RÉSZ: IRÁNYÍTÁSI DIMENZIÓ)

Az elmúlt hónapokban többkörös interjúk révén 8 középvállalati cégvezető-tulajdonossal térképeztük fel a koronavírus okozta gazdasági krízis kapcsán tett válságkezelési intézkedéseiket, és azonosítottunk számos jó gyakorlatot, figyelembe véve az ír gazdasági minisztérium − még az influenzajárvány kapcsán kialakított (majd a COVID-19-re aktualizált) − módszertanát, megközelítésmódját. Mindezek alapján, valamint saját vállalatértékelési, vállalatépítési tapasztalatainkat felhasználva jelen összefoglalóban az irányítási dimenzió mentén próbáljuk azonosítani a cégeket ért hatásokat és a kapcsolódó intézkedéseket.

Kulcsszavak: gazdasági hatások, válságkezelés, vállalattulajdonosok, árbevétel, vevők, vállalatépítés

Üzleti SZEmle - 2020. december


Tovább

2021 GLOBÁLIS MARKETINGTRENDJEI

A Deloitte nagyszabású kutatás keretében térképezte fel a 2021-es év marketingtrendjeit egyészt fogyasztói, másrészt vállalatvezetői megkérdezések eredményeire alapozva. A vállalat 7 fő marketingtrendet azonosított a következő évre a kialakult járványügyi helyzetben: (1) cél, (2) agilitás, (3) emberi kapcsolatok, (4) bizalom, (5) részvétel, (6) fúzió és (7) tehetség átformálás. A jövőben a célorientált, agilis marketingstratégiával és hiteles kapcsolatokkal rendelkező vállalatok lesznek sikeresek. A márkák feladata a fogyasztók felé történő bizalomépítés lesz. A marketingkommunikációban a fogyasztói részvétel, online tartalomgenerálás kerül előtérbe. A legjobb vállalatok egyesítik a különféle fogyasztói, üzleti és technológiai szempontokat. A tehetség alkalmassá teszi őket a megkülönböztetésre. A trendek feltérképezése a hazai kkv-szektor számára is megfontolandó, hiszen a koncentráló stratégia is alapulhat a tanulmányban bemutatott, megkülönböztető versenyelőnyökön a kialakult pandémiás időszakban is.

Kulcsszavak: marketingtrendek, bizalomvesztés, Covid

Üzleti SZEmle - 2020. december


Tovább

E-KERESKEDELEM TÉRNYERÉSE AZ ÜNNEPI IDŐSZAKBAN

A cikk az e-kereskedelem árbevételének alakulását vizsgálja az Amerikai Egyesült Államokban 2020 novemberében és decemberében. Az elemzés a jelentős forgalmat lebonyolító online értékesítési időszakokra terjed ki, a karácsonyon kívül magába foglalja többek között a Black Fridayt és a Cyber Mondayt is.

Kulcsszavak: e-kereskedelem, online, forgalom, karácsony, USA

Üzleti SZEmle - 2020. decemberTovább

A KISKERESKEDELMI ÉS A VENDÉGLÁTÓ SZEKTOR FIGYELMEZTET A KARÁCSONYI KERESKEDELEM ÖSSZEOMLÁSÁRA

A KISKERESKEDELMI ÉS A VENDÉGLÁTÓ SZEKTOR FIGYELMEZTET A KARÁCSONYI KERESKEDELEM ÖSSZEOMLÁSÁRA A COVID-ZÁRLAT MIATT

Veszélyeztetett munkahelyek és fontok milliárdjai forognak kockán Angliában.

Kulcsszavak: lockdown, online kereskedelem, túlélés, karácsony

Üzleti SZEmle - 2020. decemberTovább

KARÁCSONYI VÁSÁRLÁSI TRENDEK A PANDÉMIA IDEJÉN

Akárcsak az év korábbi időszakában, 2020-ban a karácsonyi vásárlás időszaka is jelentős változásokat tartogat. Köztudott, hogy a kiskereskedelmi fogalom jelenetős része az év végi ünnepek előtt zajlik, így ez az időszak az idei évben is meghatározó a gazdaság teljesítménye szempontjából. A McKinsey Periscope novemberi kiadványa a pandémia alatti karácsonyi vásárlási időszakot vizsgálta meg abból a célból, hogy előre lehessen jelezni az idei év végén várható kereskedelmi és fogyasztói trendeket.

Kulcsszavak: karácsony, vásárlás, fogyasztás, pandémia

Üzleti SZEmle - 2020. december


Tovább

OPTIMISTÁK A LOGISZTIKAI CÉGEK A COVID VAKCINA DISZTRIBÚCIÓJÁT ILLETŐEN

A Pfizer-féle – extrém hűtést igénylő – COVID-19 vakcina szállítása, elosztása és tárolása különleges körülményeket kíván. Ennek ellenére a disztribúcióval foglalkozó amerikai logisztikai cégek úgy látják, felkészültek arra a hatalmas kihívásra, amit az óriási vakcinamennyiség szétosztása és annak időzítése jelent. A következő héttől kezdődő disztribúciós feladat ugyanis egybeesik a karácsonyi küldemények dömpingjével, ami önmagában is próbára szokta tenni a szállítmányozó és csomaglogisztikai cégeket. Ha ehhez még hozzávesszük, hogy a karácsonyi szezonra való felkészülést általában 6–9 hónappal korábban kezdik meg az érintett szektorok, érthetővé válik, miért volt szükség a különlegesen nagy logisztikai kihívást jelentő feladatra is időben felkészülni.

Kulcsszavak: COVID-vakcina-elosztás, hűtőlánc, tárolási követelmények

Üzleti SZEmle - 2020. december


Tovább

VISSZATÉRNEK, VAGY VISSZAFORDÍTHATATLANUL MEGVÁLTOZNAK A FOGYASZTÓI SZOKÁSOK?

A Covid-19 vírus leküzdése érdekében alkalmazott társadalmi elhatárolódás jelentős zavarokat okozott a fogyasztói magatartásban. Minden fogyasztás időhöz és helyhez kötött. Jelenlegi helyzetben az idő rugalmasságával, de a hely merevségével szembesültek a fogyasztók, akik ezért  megtanultak kreatív és innovatív módon improvizálni. A munka és a magánélet határai elmosódtak, mivel az emberek otthon dolgoznak, otthon tanulnak és pihennek. Mivel a fogyasztó nem tud elmenni az üzletbe, a boltnak kell a fogyasztóhoz mennie. Amint a fogyasztók hosszabb ideig alkalmazkodtak a korlátozott térhez, újabb technológiákat alkalmaznak, amelyek megkönnyítik a munkát, a tanulást és a fogyasztást. A digitális technológia befogadása pedig módosítja a meglévő szokásokat.

Kulcsszavak: fogyasztás, kreativitás, digitalizáció

Üzleti SZEmle - 2020. december

Tovább

GLOBÁLIS IPARI TRENDEK A VÁLSÁGBAN

Az IFUA Horváth&Partners nemzetközi tanácsadó cég globális felmérése során 212 cégvezetőt és igazgatósági tagot kérdezett meg a jelenlegi válság hatásairól és a várható trendekről.

Kulcsszavak: válság, trendek, ipar, felmérés

Üzleti SZEmle - 2020. november

Tovább

NÉGY TARTÓS VÁLTOZÁS A FELDOLGOZÓIPAR ÚJRAINDÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

A McKinsey és a Világgazdasági Fórum közös kiadványa olyan vállalatok (gyárak) tapasztalatait gyűjti össze a globális feldolgozóipar fellendítése érdekében, amelyek az ipar 4.0 technológiák alkalmazásában élen járnak. Ezeket a vállalatokat „világítótornyoknak” tekintik, amelyek képesek segíteni más vállalatoknak az ipar 4.0 transzformáció megvalósításában, és egyúttal a pandémia okozta válságból való kilábalásban.

Kulcsszavak: vevőközpontúság, rugalmas ellátási lánc, gyorsaság, termelékenység, ökohatékonyság

Üzleti SZEmle - 2020. novemberTovább

NINCS B BOLYGÓ

A Bioregional cég tíz alapelvet tartalmazó „One Planet Living” keretrendszerét a világ számos szervezete és közössége használja.

Kulcsszavak: fenntarthatóság, keretrendszer, válságkezelés

Üzleti SZEmle - 2020. november


Tovább

COVID-19: Kockázat, veszély, lehetőség – kérdések a kockázatértékeléshez

A 2020-as évben a pandémia erőteljes befolyást gyakorol a vállalkozások mindennapjaira. Az egészségügyi kockázatok mellett, azzal összefüggésben a gazdasági kockázat jelentős, mindenkit érint.

Kulcsszavak: vállalatok, üzlet, piac, alkalmazkodás, fejlődés, kockázatok, menedzsment

Üzleti SZEmle - 2020. november


Tovább

A MUNKA JÖVŐJE: AZ AUTOMATIZÁCIÓ A PANDÉMIA TÜKRÉBEN

A COVID-19 pandémia világszerte felforgatta a megszokott gazdasági működést, és robbanásszerűen felgyorsította a 2000-es években megfigyelhető digitalizációs trendeket.

Kulcsszavak: automatizáció, RPA, HR

Üzleti SZEmle - 2020. november


Tovább

DIGITÁLIS TRANSZFORMÁCIÓ ÉS MESTERSÉGES INTELLIGENCIA A MUNKAERŐPIACON

Valamis a digitális oktatás területén működő vállalkozás, mely az alkalmazottak fejlesztését, oktatását tűzte ki célul, ezzel segítve a vállalatok felkészülését a jövő technológiáinak használatára. A vállalkozások munkáját több kiadvánnyal is támogatják, így született meg az a White Paper is, amely a munkavállalók digitális kompetenciáinak fejlesztését tűzte ki célul. Bár a dokumentum még a COVID-19 időszaka előtt készült, de talán éppen ez az az időszak, amikor még jobban szükség lehet olyan megoldásokra, melyekkel hatékonyan fent lehet tartani a működést. Bár sok vállalat most a túlélésért küzd, de hasznos lehet számukra egy olyan útmutatóról tudni, amely segítheti őket az új technológiák megismerésében.

Kulcsszavak: digitális, vállalat, stratégia, munkavállaló, oktatás

Üzleti SZEmle - 2020. augusztus - szeptember


Tovább

A COVID-19 VALÓSZÍNŰLEG AZ „OTTHON ÉVTIZEDÉT” HOZZA EL AZ ACCENTURE FELMÉRÉSE SZERINT

Az Accenture 5 kontinens 20 országában folytatódó felméréssorozata a fogyasztók körében zajlik több hullámban annak vizsgálatára, hogy változik az emberek fogyasztási attitűdje, viselkedése és szokásai a COVID-járvány kapcsán. A világjárvány során a hangsúly a család, rokonság és a helyi közösség felé tolódik, és az otthon válik a munka, a tanulás és a szabadidő eltöltésének helyszínévé. A most kialakuló fogyasztási szokások úgy tűnik, hosszabb távon is megmaradnak, ezeknek pedig a fogyasztási cikkek gyártóira és a kiskereskedőkre is hatással vannak.

Kulcsszavak: fogyasztási attitűd, digitális szolgáltatások, e-kereskedelem

Üzleti SZEmle - 2020. november

Tovább

VÁLSÁGKEZELÉSI INTÉZKEDÉSEK VÁLLALATTULAJDONOSOKTÓL (2. RÉSZ: PÉNZÜGYI DIMENZIÓ)

Az elmúlt hónapokban többkörös interjúk révén 8 középvállalati cégvezető-tulajdonossal térképeztük fel a koronavírus okozta gazdasági krízis kapcsán tett válságkezelési intézkedéseiket, és azonosítottunk számos jó gyakorlatot, figyelembe véve az ír gazdasági minisztérium − még az influenzajárvány kapcsán kialakított (majd a COVID-19-re aktualizált) − módszertanát, megközelítésmódját. Mindezek alapján, valamint saját vállalatértékelési, vállalatépítési tapasztalatainkat felhasználva jelen összefoglalóban a pénzügyi dimenzió mentén próbáljuk azonosítani a cégeket ért hatásokat és a kapcsolódó intézkedéseket.


Kulcsszavak: gazdasági hatások, válságkezelés, vállalattulajdonosok, árbevétel, vevők, vállalatépítés

Üzleti SZEmle - 2020. november


Tovább

HOGYAN ALAKÍTJA ÁT A COVID-19 A VILÁGGAZDASÁGOT?

A tíz évvel ezelőtti világválság, s az annak nyomán kialakult bizonytalanság sok vállalatot üzleti modelljének átértékelésére késztetett.

Kulcsszavak: globalizáció, globális ellátási láncok, gazdasági válság

Üzleti SZEmle - 2020. november

Tovább

COVID-19 HATÁSA A KKV-SZEKTOR VÁLLALATI CSŐDJEIRE

Az EU vállalatainak 99,8 %-át a kis- és középvállalatok alkotják, a magánszektorbeli munkahelyek 65 %-át biztosítják. A tanulmány szerzői a COVID-19 válság hatására bekövetkező vállalati csődöket elemzik a kkv-szektor vonatkozásában egy 17 országot, köztük Magyarországot is magában foglaló reprezentatív adatbázis segítségével.

Kulcsszavak: EU, kkv-szektor, vállalati csőd, likviditás, modellezés, ágazat

Üzleti SZEmle - 2020. november


Tovább

MILYEN VÁLTOZÁSOK VÁRHATÓK A GLOBÁLIS MUNKAERŐ PIACON 2020-2025 KÖZÖTT?

A Világgazdasági Fórum rendszeresen megjelenteti a „Future of Work”, azaz a munka jövője témakörhöz kapcsolódó elemzéseit. A 2020. októberben megjelent legújabb kiadvány számos ágazat, szakterület és nemzetgazdaság kilátásait tekinti át.

Kulcsszavak: munkaerőpiac, technológiák adaptálása, képzettségi igények

Üzleti SZEmle - 2020. november
Tovább

Digitális szakadék megszüntetése a visszaesés ellenszere

Az ENSZ Fejlesztési Programjának (UNDP) előrejelzése beszámolt arról, hogy 30 év óta először, 2020-ban várható a koronavírus hatására az emberiség általános fejlettségét kifejező HDI index értékének számottevő visszaesése. Ennek oka, hogy az internet hozzáféréssel nem rendelkező gyermekek nem jutnak hozzá az alapfokú oktatáshoz sem, az iskolabezárások miatt. A kutatók felhívják a figyelmet arra, hogy ez a csökkenés mérsékelhető lenne a digitális szakadék megszüntetésével, az internethozzáférés feltételeinek javításával, ami fontos feladatot jelöl ki a politikai döntéshozók és az üzleti szféra számára is.

Kulcsszavak: HDI, UNDP, gazdasági válság, digitális szakadék

Üzleti SZEmle - 2020. augusztus - szeptember

Tovább

COVID-19 és A VÁLLALATI BIZTONSÁG

2020. szeptember 2-án jelent meg egy kiadvány Innovációs és Technológiai Minisztérium Gazdaságstratégiáért és Szabályozásért Felelős Államtitkársága megbízásából a kormany.hu oldalon (Vállalati Fehér Könyv), melynek célja, hogy útmutatóul szolgáljon a nem egészségügyben működő vállalatok számára a biztonságos működéshez a járványhelyzetben. A dokumentum tájékoztatást ad a járványhelyzetről, majd részletesen bemutatja azokat a lépéseket, melyek mentén egy vállalat el tudja készíteni saját pandémiás tervét.

Kulcsszavak: vállalat, biztonság, tervezés, egészség

Üzleti SZEmle - 2020. augusztus - szeptember


Tovább

A városi helyi gazdaságfejlesztés aktuális kérdései

Teveli-Horváth Dorottya Eszter, a Budapesti Corvinus Egyetem PhD-hallgatója készített egy nagyon tartalmas anyagot a címbéli témában. Az elméleti háttér Michael E. Porter: The Competitive Advantage of the Inner City avagy a Városi környezet versenyelőnyei című cikkéből indul ki, amely a városok valódi előnyeit négy pontban foglalja össze.

Üzleti SZEmle - 2020. augusztus - szeptember

Tovább

VÁLSÁGKEZELÉS AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK FELDOLGOZÓIPARÁBAN A KORÁBBI RECESSZIÓK TAPASZTALATAI ALAPJÁN

A Deloitte elemzése szerint az Egyesült Államok feldolgozóipari termelése 2020 áprilisában a 2008-as pénzügyi válsághoz hasonló mértékű visszaesést produkált. A történelem során számos gazdasági recessziót élt meg az USA gazdasága (1973-75, 1980, 1981-82, 1990, 2000, 2008), melynek során a drasztikus ipari visszaesést mindig az átlagnál gyorsabb fellendülés követett a feldolgozóiparban.

Kulcsszavak: válságkezelés, feldolgozóipar, Egyesül Államok

Üzleti SZEmle - 2020. augusztus - szeptember


Tovább

AZ MNB VÁLLALATI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI A KORONAVÍRUS HATÁSÁRÓL

Az MNB online felméréssel vizsgálta 2020 márciusában (4900 megkérdezett vállalat) és júniusában (1100 megkérdezett vállalat) a koronavírus hatásait a vállalati szektorban. A felmérésben főként a mikro és KKV szektor vett részt, a kutatás pedig a kereslet változásait, a beszállítói lánc fennakadásait, a foglalkoztatással és beruházásokkal kapcsolatos terveket, a likviditási helyzetet és a Növekedési Hitelprogramban részt vevő vállalkozásokat vizsgálta.

Kulcsszavak: válságkezelés, Magyar Nemzeti Bank, vállalati felmérés

Üzleti SZEmle - 2020. augusztus - szeptember

Tovább

STARTUPOK AJÁNLÁSAI A COVID-19 UTÁNI GAZDASÁGI FELLENDÜLÉS ÉRDEKÉBEN

Az EU vezetői 2020 júliusában állapodtak meg a „Next Generation EU” elnevezésű kilábalási tervről, amelyben a digitális és zöld növekedés kiemelt szerepet kapott. A startupok kulcsszerepet játszanak a digitális és zöld gazdaság megvalósításában.

Kulcsszavak: startupok, befektetések, képességek fejlesztése, szabályozás

Üzleti SZEmle - 2020. augusztus - szeptember


Tovább

KOCKÁZATOK, ELLENÁLLÓKÉPESSÉG ÉS AZ EGYENSÚLY HELYREÁLLÍTÁSA AZ GLOBÁLIS ELLÁTÁSI LÁNCOKBAN

A vállalatoknak meg kell érteniük és fel kell mérniük a globális értékláncoknak való a kitettségüket, sebezhetőségüket, gyenge pontjaikat és az ezekből fakadó lehetséges veszteségeiket, hogy megfelelő stratégiákat dolgozhassanak ki ellenállóképességük fokozása érdekében. Ez a nyitó gondolata a McKinsey egyik legfrissebb, 2020 augusztusában megjelent, több mint 100 oldalas elemzésének (https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/risk-resilience-and-rebalancing-in-global-value-chains).

Üzleti SZEmle - 2020. augusztus - szeptember

Tovább

COVID-19 ÉS A GLOBÁLIS ÉLELMISZER-ELLÁTÓ RENDSZEREK

Az élelmezés és a mezőgazdaság fontos szerepet töltenek be az Agenda 2030 fenntartható fejlődési céljainak megvalósításában.

Kulcsszavak: globalizáció, élelmiszer-ellátó rendszerek, ellátási lánc, fenntarthatóság

Üzleti SZEmle - 2020. augusztus - szeptember

Tovább

COVID-19: Hatások, jövőkép

Nincs ország, mely elkerülte volna a világjárvány hatásait. 2020 szeptemberében már látható, hogy egyesek jobban és gyorsabban alkalmazkodtak, mint mások. A McKinsey friss felmérése az ASEAN országok helyreállítási és fejlesztési folyamataival kapcsolatos kulcsterületek meghatározására irányult.

Kulcsszavak: vállalatok, üzlet, piac, alkalmazkodás, fejlődés, kockázatok, menedzsment

Üzleti SZEmle - 2020. augusztus - szeptember

Tovább

KÉT PÉLDA A BÉRTÁMOGATÁSI RENDSZERRE: AZ AUSZTRÁL ÉS AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ESETE

A COVID-19 járvány gazdasági hatásait a legtöbb fejlett állam felismerte, és ennek részeként soha nem látott méretű monetáris és fiskális stimulusokat kezdeményeztek. Ezen eszközök közül - tekintettel a gazdasági sokk átmeneti jellegére, a bértámogatások döntő szerepet játszottak. Ezen bértámogatási rendszerek operatív megvalósítása azonban lényegesen különbözött egymástól.

Kulcsszavak: bértámogatás, fiskális stimulus, Egyesült Államok, Ausztrália

Üzleti SZEmle - 2020. augusztus - szeptember


Tovább

VÁLSÁGKEZELÉSI INTÉZKEDÉSEK VÁLLALATTULAJDONOSOKTÓL (1. RÉSZ: VEVŐI DIMENZIÓ)

Az elmúlt hónapokban többkörös interjúk révén 8 középvállalati cégvezető-tulajdonossal térképeztük fel a koronavírus okozta gazdasági krízis kapcsán tett válságkezelési intézkedéseiket és azonosítottunk számos jó gyakorlatot, figyelembe véve az ír gazdasági minisztérium − még az influenza-járvány kapcsán kialakított (majd a covid-19-re aktualizált) − módszertanát, megközelítésmódját. Mindezek alapján, valamint saját vállalatértékelési, vállalatépítési tapasztalatainkat felhasználva jelen összefoglalóban a vevői dimenzió mentén próbáljuk azonosítani a cégeket ért hatásokat és a kapcsolódó intézkedéseket.

Kulcsszavak: gazdasági hatások, válságkezelés, vállalattulajdonosok, árbevétel, vevők, vállalatépítés

Üzleti SZEmle - 2020. augusztus - szeptember


Tovább

A CSALÁDI VÁLLALKOZÁSOK ÉS A COVID-19

A családi vállalkozások eredendően ellenállóak ‒ legyen az nemrégiben alapított vagy régóta fennálló. Az újabb családi vállalkozások nehéz körülmények között is fennmaradtak és gyarapodtak. Az idősebbek világot megváltoztató eseményeket is túléltek, a háborúktól a recessziókon át a természeti katasztrófákig. Az ellenálló képesség része lehet a családi vállalkozás DNS-ének ‒ amelyet mélyen megőrzött értékei és célja, hosszú távú horizontja, az agilis döntéshozatal, a türelmi tőke, valamint a munkaerő és a közösségek iránti mély elkötelezettség támaszt alá. A COVID-19-es járvány súlyosan teszteli ezeket az attribútumokat, amelyek versenyelőnyt biztosítanak a családi vállalkozások számára. A túlélés és az „új normálisra” való felkészülés képessége kritikus fontosságú a család, a vállalkozás és az arra támaszkodó emberek jövője szempontjából.


Üzleti SZEmle - 2020. augusztus - szeptember

Tovább

Családi cégek alkalmazkodása a COVID-19 válsághoz

A koronavírus megjelenése miatti korlátozások a vállalkozások életében egyik napról a másikra nagyon jelentős és sokféle következménnyel jártak. Ezek mindenhol megfigyelhetők valamennyire, de legsúlyosabban azokat a területeket érintették, ahol megszűnt az üzletmenet, vagyis a szolgáltatások és a közlekedés egy részét, mint a mozikat, színházakat, sportot, légi és vízi közlekedést. Ez a hétköznapi tapasztalatokból, napi hírekből is mindenki számára világos.

Kulcsszavak: Családi cégek, válságkezelés, digitalizáció

Üzleti SZEmle - 2020. augusztus - szeptember

Tovább

KKV-K HELYZETE EURÓPÁBAN A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY IDEJÉN: KÖVETKEZMÉNYEK ÉS INTÉZKEDÉSEK

Számos kutató és gazdasági szereplő foglalkozik a Covid 19 okozta válság gazdaságra gyakorolt hatásaival és egyetértenek abban, hogy azonnali és folyamatos intézkedések szükségesek egyrészt kormányzati részről, másrészt a vállalati döntéshozók részéről, mivel gazdasági válság esetén a kkv szektor az egyik legsebezhetőbb.

Kulcsszavak: Covid 19, kkv szektor, helyzetelemzés, javaslatok járvány alatt – járvány után

Üzleti SZEmle - 2020. augusztus-szeptember

Tovább

A KÉSZLETHIÁNYOK ELLENI KÜZDELEM 3 LEHETSÉGES MÓDJA A PANDÉMIA IDEJÉN

A cikk a kereskedelmi cégek és kisvállalkozások számára ajánl hasznos tanácsokat. Olyan igénytervezési, készletezési és adatkezelési szemlélet és viselkedés kialakítását javasolja, ami a pandémia, és más külső okok miatti bizonytalan időszakok könnyebb kezelését teszi lehetővé. 

Kulcsszavak: készlettervezés, kulcstermékekre és kulcsvevőkre koncentrálás, pandémia

Üzleti SZEmle - 2020. augusztus - szeptember

Tovább

AUTOMATIZÁCIÓVAL A VÁLSÁG ELLEN- JAPÁN PÉLDÁJA

Vélhetően a robotizáció és az automatizáció lesz a 2020-as években a legnagyobb gazdaságformáló erő, mely nemcsak a vállalatok termelési szerkezetét, hanem munkavállalók tízmillióinak munkáját és foglalkozását is alapjaiban fogja átalakítani. A digitalizáció nemcsak a koronavírus járvány terjedésének csökkentésében és a gazdasági károk mérséklésben játszott kulcsszerepet, hanem a gazdasági kilábalásban is meghatározó lesz.

Kulcsszavak: automatizáció, digitalizáció, munkaerőpiac, Japán

Üzleti SZEmle - 2020. július

Tovább

KORONAVÍRUS HATÁSA A ROMÁNIAI VÁLLALATOKRA

A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karának magyar tagozatos oktatói és kutatói „COVID–19: Romanian Economic Impact Monitor” címmel kutatási projektet indítottak. Elemzéseikkel valós idejű képet kívánnak nyújtani a koronavírus-járvány romániai gazdaságra gyakorolt hatásáról, valamint az ország gazdasági kilátásaival kapcsolatos előrejelzéseket és elemzéseket tesznek közzé. A kutatók a projekt eredményeit naponta aktualizálják és infografikák segítségével illusztrálják a román gazdaság helyzetének alakulását. A vizualizációkat, rendkívül látványosan, Grafana-ban készítik el.

Kulcsszavak: Románia, autóipar, Dacia, ingatlanpiac

Üzleti SZEmle - 2020. július


Tovább

A COVID OKOZTA LÉLEKTANI KRÍZIS KEZELÉSI MEGOLDÁSAI

A cikk a covid járvány fizikai következményeken túlmutató társadalmi vonatkozásaival foglalkozik, kiemelten a lelki traumákban megmutatkozó hatásokkal és azok kezelésére tett kísérletekkel. A bemutatott adatok alapján a lelki segítséget kérők száma Kanadában a tavaszi időszakban drámaian megemelkedett. A szerzők rámutatnak, hogy a kanadai egészségügyi rendszer gyengeségei, ugyanakkor reagálóképessége is megnyilvánult a fokozott igénybevétellel járó időszakban, amikor nem csak a fizikai ellátás, hanem a pszichológiai problémák jelentkezése is kihívás elé állította az ellátórendszert.

Kulcsszavak: COVID-19, lelki egészség, digitalizálás, rugalmasság, helyi megoldások

Üzleti SZEmle - 2020. július


Tovább

COVID-19 ÉS A NEMZETKÖZI KERESKEDELEM – OECD AJÁNLÁSOK

A jelenlegi globális vírushelyzetben kiemelten fontos szerepet játszik a kereskedelem, mely jelen esetben akár életeket is menthet, így a megfelelő kereskedelmi (hazai és nemzetközi) folyamatok fenttartásához nemzetközi összefogásra is szükség van.

Kulcsszavak: kereskedelem, OECD, WTO, átláthatóság

Üzleti SZEmle - 2020. július


Tovább

Klímavédelmi célok a kilábalásban

Henrik Poulsen, dán menedzser az elmúlt nyolc évben átalakította a legnagyobb dán energetikai céget, az Orsted-et (korábbi Dong Energy), amely 2010-ben még az energia 85%-át fosszilis tüzelőanyagokból állította elő, de idén már az energia közel 85%-a megújuló forrásból származik, vagyis az Orsted a zöldenergia-termelés globális zászlóshajójává vált. Poulsen a dán kormánytól kapott felkérést, hogy elnököljön abban a magán- és állami szereplőkből álló klímapartnerségben, amelynek célja a klímavédelmi célok elérésének elősegítése. A cikkben az ő gondolatait olvashatjuk.

Üzleti SZEmle - 2020. július

Tovább

AGILIS KOCKÁZATMENEDZSMENT

A hagyományos vállalati kockázatmenedzsment (ERM) szerepe, hogy a veszélyek azonosítása és elhárítása, valamint a lehetőségek feltárása és kiaknázása segítségével támogassa a menedzsmentet és a tulajdonosokat a stratégiai cél elérésében.

Kulcsszavak: vállalatok, alkalmazkodás, kockázatok, menedzsment

Üzleti SZEmle - 2020. július

Tovább

COVID-19: TÁJÉKOZTATÓ ANYAG GLOBÁLIS EGÉSZSÉGÜGYI HELYZET ÉS A VÁLSÁGRA ADOTT VÁLASZOK

A Mckinsey 2020. július 6-án megjelent jelentése a vállalati vezetőket segíti a COVID-19 pandémia jelenlegi helyzetének és további alakulásának megértésében, valamint olyan lépések meghozatalában, amellyel a vállalatvezetők meg tudják védeni a vállalat alkalmazottait, vevőit, ellátási láncait, és pénzügyi eredményeit.

Kulcsszavak: munkavégzés módja, szervezeti struktúra, képességek, gazdasági kilátások

Üzleti SZEmle - 2020. július

Tovább

COVID-19 ÉS AZ ÖSSZEOMLOTT ELLÁTÁSI LÁNC

A jelenlegi piaci ingadozásuk rávilágítottak, hogy az ellátási láncok milyen jelentős szerepet töltenek be a globális vállalatok sikerében és értékelésében. A COVID-19 járvány feltárta a globális ellátási láncok gyenge pontjait, hiszen a korábban könnyen hozzáférhető alapanyagok terén jelentős ellátási zavarok léptek fel.

Kulcsszavak: globalizáció, ellátási lánc, Control Tower, AI, adatgyűjtés, kommunikáció

Üzleti SZEmle - 2020. július

Tovább

VÁLSÁGKEZELÉS A FENNTARTHATÓSÁG JEGYÉBEN

A HÉTFA Kutatóintézet az Europen Climate Fund megbízásából elemzést készített „Újranyitás, válságkezelés, fenntarthatóság – Szempontok és javaslatok a koronavírus gazdasági hatásait enyhítő intézkedések fenntarthatósági célokkal összhangban álló kialakításához” címmel. Az elemzés napjaink két globális kihívását, a fenntarthatósági célok elérését és a válságból való kilábalást ötvözi komplex szemléletben, hiszen a sikeres válságkezelésben és egy jövőbeni járvány kialakulási esélyének csökkentésében mind kormányzati, vállalati és egyéni szinten is cselekedni kell.

Kulcsszavak: válságkezelés, fenntarthatóság, javaslatok, intézkedések

Üzleti SZEmle - 2020. július

Tovább

A „REAGÁLÁS – KILÁBALÁS – NÖVEKEDÉS” VÁLSÁGKEZELŐ VEZETŐI STRATÉGIA

A Deloitte nemzetközi könyvvizsgáló és pénzügyi tanácsadó cég kidolgozott egy öt lépésből álló stratégiát, melyet a vállalkozások vezetői számára ajánl a válsághelyzet menedzselésére. A „Respond – Recover – Thrive”, azaz a „Reagálás – Kilábalás – Növekedés” stratégiája a válságból való kilábalást egy utazásnak tekinti, amely számos lehetőséget nyújt a megfelelően alkalmazkodók számára akár az üzleti növekedéshez.

Kulcsszavak: válságkezelés, stratégia, vezetés, menedzsment

Üzleti SZEmle - 2020. július

Tovább

Fesztiválok gazdasági hatáselemzése

Egy gazdasági szervezet jelentősége jóval nagyobb lehet a saját kibocsátásában, árbevételi adataiban, az alkalmazottainak és tulajdonosainak kifizetett jövedelmekben vagy a visszaforgatott nyereségben közvetlenül megtestesülő eredményeknél. A hazai beszállítók felé tett megrendelések és a beszállítóként vagy végső kibocsátóként felmutatott teljesítmények hatásai végigfutnak a gazdaságot átszövő értékláncok hálózatán, további jövedelmeket generálnak, a jövedelmek elköltése pedig pótlólagos keresletet teremt. Az ilyen tovagyűrűző hatások kimutatására szolgál a többszektoros input-output modelleken alapuló gazdasági hatáselemzés (Economic Impact Analysis, EIA).

Üzleti SZEmle - 2020. július


Tovább

A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY HATÁSA A VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI TELJESÍTMÉNYÉRE

Bár Európában már „elszoktunk tőle”, azonban az emberiség egyetemes történetében a járványok megjelenése nem újkeletű jelenség. Ennek megfelelően a járvánnyal törvényszerűen együtt járó gazdasági krízis vállalatszintű kezelésének is kiterjedt módszertana létezik. Az ír gazdasági minisztérium által, még az influenzajárvány kapcsán kialakított megközelítésmód (ill. ennek covid-19-re aktualizált változata), valamint saját vállalatértékelési tapasztalatom alapján jelen összefoglalóban próbálom tömören bemutatni, a járvány hogyan (milyen összefüggések mentén) befolyásolja a vállalkozások eredménytermelő (pénzügyi) teljesítményét.

Kulcsszavak: válságkezelés, pénzügyi hatások, üzleti eredmény, finanszírozási kockázat, kontrolling-rendszer

Üzleti SZEmle - 2020. július

Tovább

AZ INNOVÁCIÓ SZEREPE SOHASEM VOLT KRITIKUSABB, MINT MOST

A McKinsey tanácsadó cég kutatói a COVID-19 világjárvány kitörését követően világszerte több mint 200 nagyvállalati vezetőt kérdeztek meg a hosszabb távú kilátásokról és 90 százalékuk úgy gondolja, hogy a következő öt évben az alapjaiban fog megváltozni az üzleti élet. Szinte ugyanekkora arányban válaszolták azt, hogy a válság következtében az ügyféligények is jelentős mértékben módosulni fognak. Ugyanakkor csupán 21% gondolja azt, hogy a vállalkozásuk felkészült a változásra, aminek egyelőre még az iránya sem látszik.

Kulcsszavak: válság, ügyféligények, innováció, stratégiai prioritások

Üzleti SZEmle - 2020. július

Tovább

Mekkora a globális ellátási láncoknak való kitettségünk?

A koronavírus-járvány számos gazdasági szereplőt, kis- és nagyvállalatot, cégvezetőt, de teljes nemzetgazdaságokat, gazdaságpolitikai döntéshozókat is rádöbbenthetett arra, hogy milyen problémákat okozhat, ha ellátási láncaink túlságosan nagy arányban támaszkodnak viszonylag szűk területen koncentrálódó kereskedelmi partnerekre.

Üzleti SZEmle - 2020. május 

Tovább

Módosított állami bértámogatás

A gazdaságvédelmi akcióterv keretében munkahelyvédelmi bértámogatási programot hirdetett meg a magyar kormány, melynek értelmében az állam a rövidített munkaidőben történő foglalkoztatás idejére biztosítja a dolgozók kieső jövedelmének egy részét. A maximum három hónapos támogatási időszak alatt a munkaidő csökkentésének mértéke legalább 15 százalék, de legfeljebb 75 százalék lehet, vagyis az átlagos munkában töltött időnek a napi két órát el kell érnie. Az állam a kieső nettó munkabér 70 százalékát biztosítja, mely a munkavállaló számára adómentes juttatásnak minősül, a támogatás összege pedig dolgozónként havonta legfeljebb nettó 75.000 forint lehet.

Üzleti SZEmle - 2020. május 

Tovább

E-kereskedelem támogatása kormányzati intervenciókkal - Turisztika és szolgáltatói szektor

A helyi, kisebb turisztikai szolgáltatók vírushelyzetben való támogatására számos példával találkozhatunk. Turisztika esetében az első és legszembetűnőbb üzenet a „fill the gaps left by international travellers”, amely arra buzdítja az utazástól óvakodó lakosságot, hogy saját környezetében szervezze meg a nyaralást. A magyarországi turizmust népszerűsítő kommunikációnak (klasszikus reklámfelületek, webfelületek, blogok, közösségi média csoportok – vásárló közösségek) ebben a helyzetben különös fontossága van. 

Üzleti SZEmle - 2020. május 

Tovább

25 pontból álló cselekvési terv az autóipar újraindítása érdekében

Az Európai Bizottság számára készült 25 pontból álló cselekvési terv az autóipar újraindítása érdekében!

Üzleti SZEmle - 2020. május 

Tovább

A légi áruszállítás aktuális trendjei

Globalizált világunkban ma már senki sem tudja kivonni magát a nemzetközi áruforgalom hatásai alól, ágazattól, fogyasztásól függően ki kevésbé, ki jelentősebb mértékben érintett közvetetten vagy közvetlenül abban, hogy működése, megélhetése, léte függ attól, hogy milyen teljesítményt nyújt a nemzetközi áruszállítás. Az utóbbi hetekben különösen a nemzetközi légi áruszállítás került a középpontba, egyrészt az egészségügyi szállítmányok miatt, másrészt, mert az idő szerepe talán még jobban felértékelődött az elmúlt időszakban és még fontosabbá vált a gazdasági folyamatok menedzselésében.

Üzleti SZEmle - 2020. május 

Tovább

COVID-19 hatásának felmérése a vállalkozásokra

A McKinsey & Company 2020 márciusában készített összefoglalója segítséget nyújt a vállalatvezetőknek, hogy felmérjék a COVID-19 vállalkozásukra gyakorolt következményeit.

Hét területet határoztak meg (munkavállalók, felelős team, pénzügy, beszállítói lánc, marketing, felsővezetés, járványügyi intézkedések támogatása) és ehhez egy ellenőrzőlistát állítottak össze a legfontosabb azonnali cselekvésekről.

Üzleti SZEmle - 2020. május 

Tovább

Az uniós keretfeltételek és a kis-és középvállalkozások nemeztköziesedésének néhány kérdése

A Prosperitas folyóirat 2019/2. számában olvasható Losoncz Miklós írása, ami hasznos lehet kis-és középvállalkozások számára. Az írás középpontjában annak a vizsgálata áll, hogy milyen módon érinti az Európai Unió versenyjoga, versenypolitikája, intézményrendszere, támogatási és külgazdasági politikája a vállalati szféra, azon belül a kis- és középvállalkozások (kkv-k) nemzetköziesedését.

Üzleti SZEmle - 2020. május 

Tovább

Járványok, idegenforgalom és globális változások

Az új koronavírus (COVID-19) megjelenése, a globális utazási korlátozások és a „maradj otthon” felszólítások a második világháború óta a legsúlyosabb zavart okozzák a gazdaságban. A nemzetközi utazási tilalmakkal, amelyek a világ népességének több mint 90%-át érintik, valamint a nyilvános összejövetelekre és a közösség mobilitására vonatkozó széles körű korlátozásokkal, a turizmus 2020 márciusában lényegében megszűnt. A légi közlekedésben, utazásokban és szállodai szolgáltatásokban okozott kár jelentős. 

Üzleti SZEmle - 2020. május 

Tovább

A COVID-19 hatása a KKB-ra, ill. a globális értékláncokra (GVCk)

2020 március eleji becslések alapján a 2020-21-es években a KKB beáramlásokra a COVID-19 drámai hatást gyakorol, az UNCTAD elemzői világszinten 30-40 százalékos visszaeséssel számolnak. A becslés azért is rendkívül aggasztó, mert a 2020-as World Investment Report (WIR) ugyan még nem jelent meg, amiben várhatóan a 2018-as évről 2019-re történő tőkebeáramlás növekménnyel számolhatunk, az azt megelőző három év, azaz 2015 és 2018 között az éves beáramlások rendre 6, 22 és 13 százalékkal estek vissza.

Üzleti SZEmle - 2020. május 

Tovább

Válság „kisokos” családi vállalkozások számára

A Harvard Business Review (HBR) április 27-i számában olvasható Josh Baron és Ben Francois Corporate governance ‒ A Crisis Playbook for Family Businesses című írása.

Üzleti SZEmle - 2020. május 

Tovább

Események

Elektronikus ZH nap 2021. október 27. 08:00 - 15:00
Domokos Bernadett értekezésének védése 2021. október 27. 10:00 - 11:30
Hallgatói klubkoncert 2021. október 27.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. október 29. - 2021. október 30.