Akadémiai Nap – Új korszak a Széchenyi István Egyetem történetében

akademai_nap (1).JPGA modellváltás nem egyszerű fenntartóváltás. Új szövetség jött létre: a fenntartó alapítvány és az egyetem közötti szoros együttműködés egyetemünk polgárai, a jövő generációi, városunk, a régió javára” – hangsúlyozta ünnepi beszédében dr. Knáb Erzsébet, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke a XXVIII. Akadémiai Nap megnyitóján. A szenátus ünnepi ülése alkalmából doktorokat avattak, és a kitüntető címek mellett átadták a Pro Universitate díjat és a Hegedüs Gyula Tudományos Ösztöndíjat.

Győr, 2021. szeptember 30. – Czeiner-Szűcs Anita, SZEhírek

A Széchenyi István Egyetem Szenátusának ünnepi nyilvános ülésével vette kezdetét a XXVIII. Akadémiai Nap a győri campuson. Fanfárok kíséretében, a zászlóvivő és a paedumhordozók felvezetésével bevonult az elnökség. Az aula megtelt a doktoravatásra váró tehetséges kutatókkal, a kimagasló elismerésekben részesülőkkel, díszvendégekkel, a nyugdíjba készülőkkel és az egyetem barátaival, hogy méltóságteljesen együtt ünnepeljenek.

„A megosztott tudomány gyarapszik, az elrejtett elsorvad” – ezzel a szimbolikus gondolattal kezdte ünnepi köszöntőjét dr. Baranyi Péter rektor. Megnyitóbeszédében a Széchenyi-egyetem hármas tevékenységét hangsúlyozta. „Intézményünk tudományos kutatásokat végez, tudását megosztja, és célja a régió gazdaságában innovátorként való aktív részvétel. Ezen munka eredményeként egyetemünk a felsőoktatási világranglistán az első négy százalékba tartozik, tudósaink pedig kulcsszerepet vállalnak a térség gazdaságában” – fejtette ki. Hozzátette: a kutatás a jövőt jelenti, ezért fontos, hogy kutatóik nemzetközi szinten ismerik azokat a technológiákat és műszaki megoldásokat, amelyek a következő öt-tíz év megtervezéséhez szükségesek.  „Hivatásunk, hogy a térség iparával való aktív részvétellel járuljunk hozzá a nemzet gyarapításához” – húzta alá.

akademai_nap (1).JPG

Az Akadémiai Napot az intézmény névadója, gróf Széchenyi István születésének évfordulója alkalmából 1994 óta rendezik meg. (Fotógaléria: Májer Csaba József)

Ezt követően a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke, dr. Knáb Erzsébet szólt az egybegyűltekhez. „A Széchenyi István Egyetem mára a térség és Magyarország egyik meghatározó tudásközpontja” – mondta, majd a folytatásban arról beszélt, mitől lehet jó egy magyar egyetem a 21. században. „Ehhez egyszerre kell minőséget teremteni az oktatásban, a kutatásban, szem előtt tartani a társadalmi hasznosságot, szolgálni a térség fejlődését, és valós hozzájárulást nyújtani a hallgatók elégedettségéhez, sikeres karrierjéhez éppúgy, mint a vállalkozások versenyképességének növeléséhez. Ráadásul mindezt úgy kell megvalósítani, hogy a hazai egyetemek helytálljanak és egyre jobb pozíciót vívjanak ki maguknak a globális versenyben. Ezek a célok akkor érhetők el, ha erősödik az intézmények önállósága, pénzügyi függetlensége, és egyúttal nő a felelősségük is. Ennek megvalósulása lett a modellváltás, amely a felsőoktatás, a társadalom és a gazdaság új, szorosabb szimbiózisának kiteljesedését hivatott szolgálni. Ennek révén az egyetemek kitörhettek az államháztartás zárt rendszeréből, hogy szabadabb, rugalmasabb keretek között működhessenek, valós gazdasági tevékenységgel erősíthessék versenyképeségüket, és képessé váljanak önálló stratégia alapján a céljaik eléréséhez szükséges forrásokat megteremteni és hatékonyan felhasználni” – fejtette ki.

 

Új szövetségben

Dr. Knáb Erzsébet egyúttal jelezte, komoly üzenete van annak, hogy az Audi Hungaria igazgatóságának elnöke, Alfons Dintner, személyügyi igazgatója, Németh Kinga és a motorgyártásért felelős igazgatója, Robert Buttenhauser is elfogadta az egyetem és a fenntartó alapítvány meghívását – üzenve ezzel azt, hogy a vállalat számára stratégiai jelentőséggel bír a Széchenyi István Egyetemmel való együttműködés.

A modellváltás eddigi tapasztalatait összegezve felhívta a hallgatóság figyelmét arra, hogy az előrelépés már most szembetűnő. „Azzal, hogy az állam átadta fenntartói szerepét a helyi közösséghez közel álló alapítványnak, tovább erősödött egyetemünk pénzügyi, működési stabilitása. Az elmúlt egy esztendőben új lehetőségek nyíltak meg a gazdálkodás terén, még biztosabbá téve intézményünk anyagi hátterét – márpedig valójában ez adja meg a tudomány és az oktatás szabadságát. Nem túlzás azt állítani, hogy a Széchenyi István Egyetem történetében e strukturális változás új korszakot nyitott. Önállóságunk növekedése ugyanakkor nem jelenti azt, hogy magunkra maradtunk, hiszen az állam a jövőben sem vonul ki egyetemünk finanszírozásából. Működési, fejlesztési forrásaink rendkívül jelentősen növekednek, és ezzel párhuzamosan nő a felelősségünk is. Egyetemünk közössége történelme során számtalanszor ragadta meg a jövőbe mutató lehetőségeket, és nincs kétségem afelől, hogy ez most is így történik. A modellváltás ugyanakkor nem egyszerű fenntartóváltás. Új szövetség jött létre: a fenntartó alapítvány és az egyetem közötti szoros együttműködés, egyetemünk polgárai, a jövő generációi, városunk, a régió javára” – fogalmazott a kuratórium elnöke.

Dr. Maróth Miklós, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat irányítótestületének elnöke  ünnepi köszöntőjében az alapítványi struktúrában működő nemzetközi felsőoktatási intézmények történelmi példáit említve hangsúlyozta, hogy minden esetben döntő fordulatot és egyúttal sikert jelentett a pénzügyi szabadság és stabilitás. „Örülök annak, hogy a Széchenyi István Egyetem mára rendelkezhet a saját pénzügyei felett. A siker kulcsai tehát az intézmény kezében vannak. Ezek az elkötelezett kutatómunka és a pénzügyi szabadság” – mondta.

A szenátus ünnepi ülésén az egyetem oktatási és tudományos tevékenységét és fejlődését támogató tevékenysége elismeréseként tiszteletbeli doktori címet adományoztak dr. Czinege Imrének, a Széchenyi István Egyetem első rektorának, valamint dr. Nagy János nemzetközileg elismert talajtani kutatónak.

Dr. Író Béla, az egyetem korábbi főtitkára, dr. Lévayné dr. Fazekas Judit, a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar korábbi dékánja, dr. Szakál Pál kutatóprofesszor, Gersei Gabriella korábbi kari titkárságvezető a legmagasabb egyetemi kitüntetésben, Pro Universitate díjban részesült.

A Széchenyi István Egyetem szenátusa professor emeritus címet adományozott dr. Szigeti Péter, dr. Rácz István és dr. Ördög Vince egyetemi tanároknak.

Dr. Keresztes Péter és dr. Milassin László címzetes egyetemi tanári, Király Gyula és Fata Edina pedig címzetes docensi címet vehetett át.

Az egy évre támogatást biztosító Hegedűs Gyula Tudományos Ösztöndíjat 2021-ben dr. Fecser Nikolett, a Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar oktatási dékánhelyettese, az Automatizálási Tanszék adjunktusa érdemelte ki. Az elismerés célja, hogy az egyetem legtehetségesebb, legrátermettebb, 45 évesnél fiatalabb oktatóit, kutatóit segítse tudományos tevékenységük elmélyítésében.

 

Doktori fokozatot szereztek

Az Akadémiai Nap a doktorrá avatással és doktori oklevelek átadásával folytatódott. Dr. Nagy Szabolcs (konzulense dr. Barna Attila egyetemi docens), Dr. Olsovszky Tímea (konzulense dr. Smuk péter egyetemi tanár), dr. Pálfi Edina (konzulense dr. Erdős Csaba egyetemi docens), dr. Pődör Lea (konzulensei dr. Szigeti Péter professor emeritus és dr. Egresi Katalin egyetemi docens), Szalai Szabolcs (konzulense dr. Dogossy Gábor egyetemi docens), Bakó Tamás (konzulensei Lőrinczné dr. Bencze Edit főiskolai tanár és dr. Rácz Szilárd KRTK-osztályvezető), Bite Pál Zoltán (konzulense dr. Konczosné dr. Szombathelyi Márta egyetemi tanár), Buics László (konzulense dr. Süle Edit egyetemi docens), Dános Zsolt (konzulense dr. Reisinger Adrienn egyetemi docens), Faragó Beatrix (konzulense dr. Konczosné dr. Szombathelyi Márta egyetemi tanár), Sóti Attila (konzulensei dr. Vattay Gábor egyetemi tanár és dr. Alessandro Ancarani full professor), Szabó Kinga (konzulense dr. Vastag Gyula egyetemi tanár), Szendrői László     (konzulensei dr. Krishna s. Dhir kutató professzor és dr. Feketéné dr. Czakó Katalin adjunktus), dr. Tóth Máté (konzulense dr. Vastag Gyula egyetemi tanár), Tóth-Haász Gabriella (konzulense dr. Baracskai Zoltán egyetemi docens), Greff Babett (konzulensei dr. Szigeti Jenő professor emeritus és dr. Nagy Ágnes adjunktus), Horváth Nándor (konzulensei dr. Ördög Vince professor emeritus és dr. Molnár Zoltán egyetemi docens), Katona Szabina (konzulensei dr. Ördög Vince professor emeritus és dr. Molnár Zoltán egyetemi docens), Sik Beatrix (konzulensei dr. Ajtony Zsolt egyetemi docens és dr. Kapcsándi Viktória egyetemi docens), Szücs Márton (konzulense dr. Szabó Ferenc professor emeritus és dr. Anton István címzetes egyetemi tanár), Vida Orsolya (konzulensei dr. Egri Borisz egyetemi tanár és dr. Tóth Tamás kutatóprofesszor) egyaránt megfelelt azoknak a követelményeknek, melyekhez a Széchenyi István Egyetem doktori szabályzata a PhD doktori fokozat odaítélését köti. Ezért a fogadalomtétel után valamennyien átvehették a PhD-doktorátus adományozásáról szóló okleveleket.

 

Habilitációs oklevelet szereztek

A folytatásban habilitált doktorrá avatták dr. Glavanits Juditot, a Deák Ferenc Állam- és Jogtudomány Kar egyetemi docensét és dr. Lapsánszky Andrást, a Deák Ferenc Állam- és Jogtudomány Kar egyetemi docensét, dr. Hatwágner Ferenc Miklóst, a Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar egyetemi docensét, dr. Paksy Mátét, a Lille-katolikus egyetem Ethics Intézetének kutatóját, dr. Csapó Ádámot, a Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar egyetemi docensét, dr. Kuráth Gabriellát, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi docensét.

 

Doktori fokozat honosításáról szóló okiratot kaptak

A Széchenyi István Egyetem doktori tanácsa külföldön szerzett doktori oklevelek honosításáról döntött. Az erről szóló okiratot Andrási Gábor, Susana Pérez Milicua Mendoz és Nikoleta Nagyová vehette át.

 

Nyugdíjba vonultak

„Mindannyian azzal a reménnyel végezzük a munkánkat, hogy szükség van ránk, általunk is gyarapodik közösségünk, hazánk, és tágabb értelemben talán a világ is. Amikor aktív életünkre visszatekintünk majd, látni szeretnénk, hogy volt értelme az évtizedes elkötelezettségnek. Nem mindenki számára adatik meg, hogy nevét az emberiség történetébe is beírja. Ugyanakkor szeretnénk, ha tudnák és éreznék, hogy önök és munkájuk nélkül valami hiányozna abból, amit a Széchenyi-egyetemen közösen építünk. Most búcsúzó kollégáink egyetemünk és a térség mindenkori fejlődéséhez járultak hozzá” – fejezte ki az intézmény nyugdíjba vonuló munkatársainak nagyrabecsülését az egyetem nevében dr. Lukács Eszter nemzetközi rektorhelyettes. Ezt követően dr. Filep Bálint elnök, dr. Baranyi Péter rektor és dr. Kovács Zsolt kancellár köszöntötte Ankhelyi Istvánnét, Cseri Nándornét, dr. Ercsey Idát, dr. Hegyi Csabát, Hennel Georginát, dr. Somogyi Ferencet, Szűcs Attilát, dr. Tóásó Gyulát, dr. Garai Annát, Göncz Hajnalkát, Grófné Tóth Editet, Lendvai Mihálynét, Mednyánszky Csillát, Nagy-György Ágnest, Polsterné Rigó Erikát és Dr. Róbert Pétert.    

Események

Elektronikus ZH nap 2021. október 27. 08:00 - 15:00
Domokos Bernadett értekezésének védése 2021. október 27. 10:00 - 11:30
Hallgatói klubkoncert 2021. október 27.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. október 29. - 2021. október 30.