Értenek a határon túli magyarság nyelvén a Széchenyi István Egyetem

A diaszpórában, a hétvégi magyar iskolákban magyar nyelvet és kultúrát tanító foglalkozásvezetők képzésének már hagyománya van a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Karán. Az idei huszadik továbbképzésre az eddigieknél négyszer többen – tizenhat országból kilencvenen jelentkeztek. A programvezetők ezenkívül még több jó hírről számolhattak be.

2020. szeptember 10. - Czeiner-Szücs Anita, SZEhírek

Ausztriából, Németországból, Svájcból, Franciaországból, Belgiumból, Angliából, Írországból, Kanadából, az USA-ból, Argentínából, Brazíliából, Ausztráliából, Hollandiából, Olaszországból, Spanyolországból és Svédországból – minden eddigi számot túlszárnyalva – kilencven diaszpórában magyar nyelvet és kultúrát tanító foglalkozásvezető teljesítette idén a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar továbbképzését, amely huszadik alkalommal várta a résztvevőket augusztus végén.

Dr. Pongrácz Attila, az Apáczai Csere János Kar dékánja úgy látja, a világ minden tájáról jelentkező kollégák tükröt tartanak, megmutatják, hogy a Széchenyi István Egyetemen értenek a határon túli magyarság nyelvén. „Nem túlzok, ha azt állítom, együtt dobog velük a szívünk. Számunkra hihetetlen nagy motivációt és elismerést jelent az ő kíváncsiságuk, amely azt bizonyítja, hogy érték az a munka, amit itt a karon és az intézményben végzünk. Elismerést vívunk ki ezzel a világ minden pontján. Büszke vagyok arra, hogy olyan képzési anyagot állítottunk össze, amit öt kontinensen használnak a kollégák” – hangsúlyozta.

A továbbképzést húsz évvel ezelőtt Kováts-Németh Mária, az Apáczai Csere János Kar Neveléstudományi Intézetének korábbi vezetője indította el – emlékezett a kezdetekre dr. Pongrácz Attila dékán, Kövecsesné dr. Gősi Viktória dékánhelyettes és dr. Lampert Bálint programvezető. Fotó: Májer Csaba József

 

Kinyitotta a kapukat az online tér

„Hálás köszönet! A képzés nagyon színvonalas és tartalmas. Szeretném még hozzátenni, hogy a kiemelkedő szakmai tartalmak mellé kedvességet és őszinte, segítő odafigyelést is kaptunk, amitől még jobb és szerethetőbb lett az egész. Nagyszerűek vagytok, nagyon örülök, hogy megismerhettelek titeket” – olvasta fel mosolyogva az egyik résztevő üzenetét Kövecsesné dr. Gősi Viktória dékánhelyettes, a képzés egyik szakmai szervezője, aki igazán büszke, hiszen csak ehhez hasonló visszajelzéseket kaptak.

Kiemelte, hogy a huszadik képzést a járványügyi intézkedések miatt nem a megszokott módon, hanem online bonyolították le. Hiányzott a jelenléti oktatás varázsa, azonban a kihívásokra válaszul sikerült olyan új módszertant és technikákat alkalmazni, amelyek mind a résztvevők, mind az egyetem javára válnak.

 

A jubileumi képzés résztvevői a szervezők által megteremtett fórumokon a későbbiekben is kapcsolatban maradhatnak, ezzel is elősegítve az oktatási tevékenység során felmerülő kihívásokkal való megküzdést. Fotó: Májer Csaba József

„Tudtuk, hogy szükség van rá, mégis megdöbbentett, milyen nagy igény mutatkozott a képzésre. Külön öröm, hogy a visszajelzések szerint a kollégák igazán hálásak voltak azért is, hogy vállaltuk a tanfolyam online megvalósítását. Megfogalmazódott az a kérés is, hogy a következő továbbképzésen a személyes részvétel mellett legyen lehetőség online csatlakozásra is. Mi pedig ennek szeretnénk eleget tenni, és biztosítani a most bemutatott felületeket” – jelentette be a dékánhelyettes.

 

Központban a kooperatív tanulás és a projektoktatás

Amint azt Kövecsesné dr. Gősi Viktória kifejtette, a képzés célja, hogy a pedagógusokat olyan tanítás-módszertani, tudományos és kulturális ismeretekkel vértezze fel, amely tudásanyaggal gyarapodva még sikeresebben, még hatékonyabban közvetíthetik a magyar nyelvet és kultúrát a diaszpórában.

 

Putz Kati néptáncpedagógus videós viseletbemutatója osztatlan sikert aratott.

„A diaszpóra hétvégi iskoláiba eltérő háttérrel, nagy nyelvi különbségekkel érkeznek a gyerekek az egész heti kötelező iskolai tevékenységek után. Azoknak a kollégáknak, akik a határainkon túl, távol az anyaországtól vállalják a magyar nyelv és kultúra közvetítését, türelemre, kitartásra és kreativitásra van szükségük. A továbbképzéseink során mindig arra törekszünk, hogy olyan készletet, eszközrendszert állítsunk össze, amivel segíthetjük a tanulói aktivitásra épülő oktatási módszerek elsajátítását. Így például idén a kooperatív tanulást, a projektoktatást és a drámapedagógiát helyeztük a középpontba, éppen úgy, mint a történelem- és irodalomtanítás élményszerű megvalósítását. Kiegészítette ezt a népszokások, népi játékok vezetésének módszertani gyakorlatáról, a többnyelvűség kérdéseiről szóló ismeretanyag, a népdalok jelentésvilágát és annak alkalmazhatóságát, továbbá az írás-olvasás tanításának didaktikai kérdéseit taglaló segédletek. Egy előre rögzített, rövid előadásokkal tarkított viseletbemutató pedig igazi érdekesség volt” – fejtette ki Kövecsesné dr. Gősi Viktória, akitől megtudtuk azt is, hogy a képzésen olyan gyakorlati ismeretek átadására is hangsúlyt fektettek, melyeket távoktatás során is jól használhatnak a foglalkozásvezetők. 

 

Kövecsesné dr. Gősi Viktória: a képzéseink során egyetemi kollégáinkkal és kiváló mesterpedagógusokkal dolgozunk együtt, akik évek óta tevékeny szerepet vállalnak a továbbképzésekben. Fotó: Májer Csaba József

 

Egy újabb jó hír

A jó híreknek pedig itt nincs vége, hiszen dr. Lampert Bálint, a program másik vezetője arról számolt be, hogy munkájuk elismeréseként a Nemzetpolitikai Államtitkárság megbízásából egy olyan interaktív e-learning oktatási felületet dolgoztak ki, amely a diaszpórában magyar nyelvet oktatók távoktatási rendszerét fogja össze. Ebbe a munkába olyan szakértő kollégákat is bevontak a határokon túlról, akik különböző nyelvterületeken évtizedek óta elősegítik a magyar kultúra ápolását.

A felület legfontosabb feladata, hogy az ezen található tartalmak, segédletek folyamatosan, ingyenesen elérhetők legyenek. „Moduljaink között van, ami a projektfeladatokhoz, táborokhoz kötődik. Ezt a barcelonai magyar gyerekeknek 2019-ben tartott táborunk komplett óravázlataival, foglalkozásterveivel, az általunk elkészített munkafüzetekkel illusztrálni is tudjuk . A másik fontos modulunk pedig dr. Bukor Emese Magyar mint idegen nyelv című oktatási tervén alapul. Reményeink szerint ez a felület a szakmai megbeszélések forumául is szolgálhat” – mutatta be a legújabb széchenyis fejlesztést a programvezető.

 

Köszönet a támogatásért

A képzés az Innovációs és Technológiai Minisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Nemzetpolitikai Államtitkárság, illetve a Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége kulturális és oktatási felelősének, Wurst Erzsébetnek a támogatásával valósult meg.

Események

Hallgatói klubkoncert 2021. október 20.
Szenátusi Ülés 2021. október 25. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2021. október 27. 08:00 - 15:00
Hallgatói klubkoncert 2021. október 27.