A Széchenyi István Egyetemért Alapítvány kuratóriumának levele

Tisztelt Egyetemi Polgárok! Kedves Kollégák és Hallgatók!

Szeretnénk Önöket tájékoztatni arról, hogy augusztus 1-jén a Széchenyi István Egyetem fenntartói jogait az államtól a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány veszi át, amelynek kuratóriuma július 22-én megtartotta alakuló ülését. Ezzel az intézmény életében új fejezet kezdődik, amelyben mindannyian azért fogunk dolgozni, hogy a fejlődés töretlenül, változatlan lendülettel folytatódjon.

A Széchenyi István Egyetem az utóbbi években a térség és Magyarország egyik meghatározó felsőoktatási intézményévé vált jelentős hallgatói létszámmal, infrastrukturális beruházásokkal, stabil gazdálkodással. Mindezek biztos alapot jelentenek a további fejlődéshez, s ahhoz, hogy minden itt dolgozó és tanuló a most megnyíló megújulási lehetőség nyertese legyen. A változástól hatékonyabb és rugalmasabb működést, nagyobb önállóságot, újabb fejlesztéseket, az egyetem vállalati partnerkapcsolatainak, nemzetköziesítésének és szolgáltatóképességének további erősödését várjuk. Az egyetem a jövőben a helyi társadalmi élet és a gazdaságfejlesztés motorjaként még inkább képes lesz hozzájárulni a régió és az ország versenyképességéhez. Fontos kiemelni, hogy a modellváltás során az intézmény autonómiája nem csorbul, az egyetem szervezeti felépítése és belső működési rendje alapvetően nem változik. A rektori és a kancellári tisztségek megmaradnak, amelyeket az elnöki tisztség egészít ki. Az állami ösztöndíjas képzések, az eddigi ösztöndíjak, hallgatói juttatások továbbra is elérhetők lesznek.

Közös cél, hogy azok a fiatalok, akik a Széchenyi István Egyetemet választják, versenyképes tudást szerezzenek. Mindezt a gyakorlati helyek, az angol nyelvű képzések és a külföldi oktatók számának emelkedése is segíti majd, amit színes, színvonalas szabadidős, kulturális programok tesznek maradandóvá. Arra törekszünk, hogy a hallgatók a munkaerőpiacon keresett diploma birtokában fejezzék be tanulmányaikat, és úgy emlékezzenek vissza az itt eltöltött időszakra, hogy ezek voltak a pályájukat megalapozó legszebb éveik.

Az egyetem vezetésével közösen szeretnénk megtartani és a lehetőségek függvényében erősíteni a bérezési, juttatási rendszer jelenlegi elemeit is, a közeljövőben pedig egy kellően motiváló bérezési-ösztönzési rendszert kidolgozni. Célunk, hogy az egyetem versenyképes munkaadó legyen, s a munkatársakat a teljesítményt elismerő erkölcsi-anyagi megbecsülés ösztönözze egyetemi szakmai karrierjük kiteljesítésére.

Köszönjük valamennyi egyetemi polgárnak, hogy az elmúlt időszakban támogatták a modellváltás folyamatát, s bízunk abban, hogy közös munkával a jövőben is sikerek eléréséhez tudjuk segíteni a Széchenyi István Egyetemet.

 

Győr, 2020. július 22.

A Széchenyi István Egyetemért Alapítvány kuratóriuma

Események

Elektronikus ZH nap 2021. október 27. 08:00 - 15:00
Domokos Bernadett értekezésének védése 2021. október 27. 10:00 - 11:30
Hallgatói klubkoncert 2021. október 27.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. október 29. - 2021. október 30.